Organistens musiksider
  OBSDenne side er ikke et udtryk for kirkens officielle gudstjenesteliste.
Kirkens officielle hjemmeside findes på adressen www.mariagerkirke.dk (klik for at gå til kirkens officielle hjemmeside)

Siden her er primært for kirkens korister.

Højmesse - 3. søndag efter trinitatis
Søndag d. 7. juli 2019 kl. 10:00

Præst:Jacob Duevang Krogh Rasmussen
Organist:Mikael Ustrup

Præludium:Vincent Lubeck: Praæluduim og fuga i F-dur
Nadversats:Nu sol i øst oprinder mild (SAB)
Postludium:Mads Høck: O, kommer hid dog til Guds Søn

Salmer:Giv mig Gud en salmetunge  (4)
Kom sandheds Ånd og vidne giv  (300)
Herre Jesus, vi er her  (417)
Gak ud, min sjæl, betragt med flid  (726)
Nåden er din dagligdag  (522)

1. læsning:
For dette siger den højt ophøjede,
som troner for evigt, og hvis navn er Hellig:
Jeg bor i det høje og hellige
og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet,
for at oplive den nedbøjede ånd
og oplive det knuste hjerte.
v16 Jeg anklager ikke for evigt
og vredes ikke for altid;
for så ville deres ånd svigte for mine øjne,
den livsånd, jeg selv har skabt.


v17 Jeg blev vred over deres syndige griskhed,
jeg slog dem og skjulte mig i vrede;
i frafald fulgte de den vej, de ville.
v18 Men jeg så deres færd,
og jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile,
jeg giver dem trøst til gengæld.
v19 Hos de sørgende skaber jeg
læbernes frugt:
Fred, fred for den, der er langt borte,
og for den, der er nær, siger Herren,
og jeg helbreder dem.


Evangelium:
Lignelsen om det mistede får og om den tabte mønt

v1 Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, v2 og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: »Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem.« v3 Men han fortalte dem denne lignelse: v4 »Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? v5 Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, v6 og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. v7 Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.

v8 Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber én af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den? v9 Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger: Glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. v10 Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig.«

Kormusik: Nu sol i øst oprinder mild (SAB) (sop) (klik=node)

  Hør: Nu sol i øst oprinder mild (SAB) (sop)

  Hør: Nu sol i øst oprinder mild (SAB) (alt)

  Hør: Nu sol i øst oprinder mild (SAB) (bas)

Giv mig, Gud, en salmetunge (melodi+ov.st.) (melodi) (klik=node)

  Hør: Giv mig, Gud, en salmetunge (melodi+ov.st.) (melodi)

  Hør: Giv mig, Gud, en salmetunge (melodi+ov.st.) (overstemme)

Den Danske SalmebogDen Danske KoralbogKorister
DDSSalmetitelGangeVersTidDDKKoraltitelGangeCHGKLHLHRPPSBSPPTBØ000
4Giv mig Gud en salmetunge49805:12120Giv mig Gud en salmetunge49633232202168000
300Kom sandheds Ånd og vidne giv36301:24256Kom sandheds Ånd og vidne giv3542225111276000
417Herre Jesus, vi er her5301:51160bHerre Jesus vi er her62241362171124000
726Gak ud, min sjæl, betragt med flid28805:12119Gak ud, min sjæl, betragt med flid322131118143000
522Nåden er din dagligdag6501:55592Solen stråler over vang203138012296000
202715:3433