Organistens musiksider
  OBSDenne side er ikke et udtryk for kirkens officielle gudstjenesteliste.
Kirkens officielle hjemmeside findes på adressen www.mariagerkirke.dk (klik for at gå til kirkens officielle hjemmeside)

Siden her er primært for kirkens korister.

Højmesse - 4. søndag efter trinitatis
Søndag d. 14. juli 2019 kl. 19:00

Præst:Jørgen Germann
Organist:Lone Vandt


Salmer:Op, alle folk på denne jord  (385)
Dommer over levende og døde  (276)
Nåden hun er af kongeblod  (695)
O Gud, du ved og kender  (598)

1. læsning:
Da Urias´ kone hørte, at hendes mand var død, holdt hun ligklage over sin mand.
Men da sørgetiden var omme, hentede David hende hjem til sig; han giftede sig med hende, og hun fødte ham en søn.

Men det, David havde gjort, var ondt i Herrens øjne.

Straffen over David
Da sendte Herren Natan til David, og han kom til ham og sagde: »Der var to mænd i samme by; den ene var rig, den anden fattig.
Den rige havde får og køer i mængde, den fattige havde kun et eneste lille lam, som han havde købt. Han tog sig godt af det, det voksede sig stort hjemme hos ham og børnene. Det spiste af hans brød, det drak af hans bæger, og det lå i hans skød, som om det var hans datter.
En dag fik den rige besøg, men han nænnede ikke at tage af sine egne får eller okser og tilberede det til den vejfarende, der var kommet til ham. Så tog han den fattige mands lam og tilberedte det til manden, der var kommet.«

Davids vrede flammede voldsomt op mod den mand, og han sagde til Natan: »Så sandt Herren lever: Den mand, der gør sådan, skal dø, og lammet skal han erstatte firedobbelt, fordi han har handlet så hjerteløst!«
Da sagde Natan til David: »Du er manden! Dette siger Herren, Israels Gud: Jeg salvede dig til konge over Israel, og jeg reddede dig fra Saul.

Evangelium:
Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.

Om at dømme andre

Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.«

Han fortalte dem også en lignelse: »Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, skal være som sin mester.

Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din broder: Broder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje! når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje.

Kormusik:
Den Danske SalmebogDen Danske KoralbogKorister
DDSSalmetitelGangeVersTidDDKKoraltitelGangeCHGKLHLHRPPSBSPPTBØ000
385Op, alle folk på denne jord9402:44350Op, alle folk på denne jord380191418086000
276Dommer over levende og døde27402:32475Dommer over levende og døde2701719010084000
695Nåden hun er af kongeblod19705:22243Kirken den er et gammelt hus77045340171116000
598O Gud, du ved og kender30301:42331O Gud, du ved og kender301161608083000
171812:2034