Organistens musiksider
  OBSDenne side er ikke et udtryk for kirkens officielle gudstjenesteliste.
Kirkens officielle hjemmeside findes på adressen www.mariagerkirke.dk (klik for at gå til kirkens officielle hjemmeside)

Siden her er primært for kirkens korister.

Højmesse - 5. søndag efter trinitatis
Søndag d. 21. juli 2019 kl. 10:00

Præst:Edith Mark
Organist:Mikael Ustrup

Nadversats:Nu gløder øst i morgenskær (SAB)

Salmer:Nu titte til hinanden  (750)
Velsignelse, al jordens tarv  (425)
Der sad en fisker så tankefuld  (147)
Sov sødt barnlille  (674)
Det dufter lysegrønt af græs  (725)

1. læsning:
I kong Uzzijas dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet.
Serafer stod omkring ham. De havde hver seks vinger; med de to skjulte de ansigtet, med de to skjulte de fødderne, og med de to fløj de.
De råbte til hinanden:
»Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre, hele jorden er fuld af hans herlighed!«
Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes med røg.

Da sagde jeg:
»Ve mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, Hærskarers Herre.«
Men en af seraferne fløj hen til mig; i hånden havde han et stykke gloende kul, som han havde taget fra alteret med en tang.
Han berørte min mund og sagde:
»Nu har dette rørt dine læber, din skyld er fjernet, og din synd er sonet.«

Da hørte jeg Herren sige: »Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os?« Jeg svarede: »Her er jeg, send mig!«

Evangelium:
Peters fiskefangst

Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene.
Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarerne fra båden.

Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: »Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!«
Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.«
Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges.
De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke.
Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: »Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.«
For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået – ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus´ sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.«
Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham.

Kormusik: Nu gløder øst i morgenskær (SAB) (sopran) (klik=node)

  Hør: Nu gløder øst i morgenskær (SAB) (sopran)

  Hør: Nu gløder øst i morgenskær (SAB) (alt)

  Hør: Nu gløder øst i morgenskær (SAB) (bas)

  Hør: Nu gløder øst i morgenskær (syng med)

Nu titte til hinanden (melodi+ov.st.) (melodi) (klik=node)

  Hør: Nu titte til hinanden (melodi+ov.st.) (melodi)

  Hør: Nu titte til hinanden (melodi+ov.st.)(overstemme)

Det dufter lysegrønt af græs (Melodi+overstemme+orgel) (melodi) (klik=node)

  Hør: Det dufter lysegrønt af græs (Melodi+overstemme+orgel) (melodi)

  Hør: Det dufter lysegrønt af græs (Melodi+overstemme+orgel) (overstemme)

Den Danske SalmebogDen Danske KoralbogKorister
DDSSalmetitelGangeVersTidDDKKoraltitelGangeCHGKLHLHRPPSBSPPTBØ000
750Nu titte til hinanden161503:05316Nu titte til hinanden161795583301190000
425Velsignelse, al jordens tarv4502:10340O Herre Krist! dig til os vend3602225113185000
147Der sad en fisker så tankefuld13907:2157Der sad en fisker så tankefuld1302902132000
674Sov sødt barnlille49704:26389Sov sødt barnlille49430251133106000
725Det dufter lysegrønt af græs93503:55467Det dufter lysegrønt af græs94557574281246000
533120:5758