Organistens musiksider
  OBSDenne side er ikke et udtryk for kirkens officielle gudstjenesteliste.
Kirkens officielle hjemmeside findes på adressen www.mariagerkirke.dk (klik for at gå til kirkens officielle hjemmeside)

Siden her er primært for kirkens korister.

Højmesse - 6. søndag efter trinitatis
Søndag d. 28. juli 2019 kl. 10:00

Præst:Edith Mark
Organist:Mikael Ustrup

Præludium:Johann Gottfried Walther: Preludio con Fuga i d-mol
Nadversats:Guds godhed vil vi prise
Postludium:Johann Gottfried Walther: Meinen Jesum laß ich nicht

Salmer:Gud, du som lyset og dagen oplod  (753)
Guds ord det er vort arvegods  (401)
Herre, du vandrer forsoningens vej  (613)
Kærlighed fra Gud  (494)
Nogen må våge i verdens nat   (366)

1. læsning:
Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død?
Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.
For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans.
Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden; den, der er død, er jo frigjort fra synden.
Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham.
Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør; døden er ikke herre over ham mere.
For den død, han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud.
Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.

Evangelium:
For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.

I har hørt, at der er sagt til de gamle: "Du må ikke begå drab," og: "Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen."

Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild.

Når du derfor bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din broder har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder; så kan du komme og bringe din gave.

Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel.

Sandelig siger jeg dig: Du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre.


Kormusik: Guds godhed vil vi prise Bach-koral (sopran) (klik=node)

  Hør: Guds godhed vil vi prise Bach-koral (sopran)

  Hør: Guds godhed vil vi prise Bach-koral (alt)

Den Danske SalmebogDen Danske KoralbogKorister
DDSSalmetitelGangeVersTidDDKKoraltitelGangeCHGKLHLHRPPSBSPPTBØ000
753Gud, du som lyset og dagen oplod7502:55126Gud, du som lyset og dagen oplod712313020000
401Guds ord det er vort arvegods28100:53435Vor Gud Han er så fast en borg925645412121310000
613Herre, du vandrer forsoningens vej10402:16510Herre, du vandrer forsoningens vej1018702010000
494Kærlighed fra Gud38301:24262Kærlighed fra Gud3822418016096000
366Nogen må våge i verdens nat 30301:51560Nogen må våge i verdens nat302212308183000
181609:1929