Organistens musiksider
  OBSDenne side er ikke et udtryk for kirkens officielle gudstjenesteliste.
Kirkens officielle hjemmeside findes på adressen www.mariagerkirke.dk (klik for at gå til kirkens officielle hjemmeside)

Siden her er primært for kirkens korister.

Højmesse - 11. søndag efter trinitatis
Søndag d. 1. september 2019 kl. 10:00

Præst:Edith Mark
Organist:Lone Vandt

Nadversats:Skynd dig der er endnu tid (SATB)

Salmer:Nu vågne alle Guds fugle små  (748)
På Guds nåde i al våde  (518)
Vi kommer, Herre, til dig ind  (413)
Vor Herre tar de små i favn  (449)
Nåden er din dagligdag  (522)

1. læsning:
Kristi opstandelse
Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, det som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det – ellers var det til ingen nytte, I kom til tro.

Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv.
Dernæst blev han set af over fem hundrede brødre på én gang, de fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen.
Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene.
Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig; for jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke.
Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves; jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig.

Evangelium:
Lignelsen om farisæeren og tolderen

Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse:

»To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder.

Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér.

Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt.

Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig!

Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.«

Kormusik: Skynd dig der er endnu tid (SATB) (sop) (klik=node)

  Hør: Skynd dig der er endnu tid (SATB) (sop)

  Hør: Skynd dig der er endnu tid (SATB) (alt)

  Hør: Skynd dig der er endnu tid (SATB) (ten)

  Hør: Skynd dig der er endnu tid (SATB) (bas)

Den Danske SalmebogDen Danske KoralbogKorister
DDSSalmetitelGangeVersTidDDKKoraltitelGangeCHGKLHLHRPPSBSPPTBØ000
748Nu vågne alle Guds fugle små21402:28319Nu vågne alle Guds fugle små2121010311162000
518På Guds nåde i al våde22401:48164Herrens røst som aldrig brister251101205141000
413Vi kommer, Herre, til dig ind4503:35610Vi kommer, Herre, til dig ind423002110000
449Vor Herre tar de små i favn8602:48616Vor Herre tar de små i favn826507201000
522Nåden er din dagligdag5500:00576Nåden er din dagligdag (Elmquist)111001100000
102410:399