Organistens musiksider
  OBSDenne side er ikke et udtryk for kirkens officielle gudstjenesteliste.
Kirkens officielle hjemmeside findes på adressen www.mariagerkirke.dk (klik for at gå til kirkens officielle hjemmeside)

Siden her er primært for kirkens korister.

Højmesse - 13. søndag efter trinitatis
Søndag d. 15. september 2019 kl. 10:00

Præst:Edith Mark
Organist:Mikael Ustrup


Salmer:

1. læsning:
Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt.
Men når vi, ved at søge at blive retfærdige i Kristus, selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærinde? Aldeles ikke!
For hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en overtræder.
For jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus.
Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.
Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte.

Evangelium:
Så vendte han sig til disciplene og sagde til dem alene: »Salige er de øjne, som ser det, I ser.
For jeg siger jer: Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre.«

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner
Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?«
Han sagde til ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?«
Manden svarede: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.«
Jesus sagde: »Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.«
Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: »Hvem er så min næste?«
Jesus svarede og sagde: »En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød.
Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi.
Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi.
Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham.
Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham.
Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage.
Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?«
Den lovkyndige svarede: »Han, som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør ligeså!«

Kormusik: