Organistens musiksider
  OBSDenne side er ikke et udtryk for kirkens officielle gudstjenesteliste.
Kirkens officielle hjemmeside findes på adressen www.mariagerkirke.dk (klik for at gå til kirkens officielle hjemmeside)

Siden her er primært for kirkens korister.

Højmesse - 14. søndag efter trinitatis
Søndag d. 22. september 2019 kl. 10:00

Præst:Jacob Duevang Krogh Rasmussen
Organist:Mikael Ustrup

Introitus:Gud ske lov for nattero (melodi og overstemme)
Nadversats:Den sommer svandt så hastigt (SATB)

Salmer:Nu gløder øst i morgenskær  (756)
Kom, store Gud, o Helligånd  (314)
Du gav mig, o Herre,   (728)
Dejlig er jorden  (121)
Morgenstund har guld i mund  (752)

1. læsning:
Min sjæl, pris Herren,
alt i mig skal prise hans hellige navn.
Min sjæl, pris Herren,
glem ikke hans velgerninger!
Han tilgiver al din skyld,
helbreder alle dine sygdomme.
Han udfrier dit liv fra graven,
han kroner dig med godhed og barmhjertighed.
Han mætter dit liv med gode gaver,
du bliver ung igen som en ørn.

Herren øver retfærdighed
og ret mod alle undertrykte.
Han kundgjorde Moses sine veje
og israelitterne sine gerninger.
Herren er barmhjertig og nådig,
sen til vrede og rig på troskab.
Han anklager ikke for evigt
og vredes ikke for altid;
han gengælder os ikke vore synder
og lønner os ikke efter vor skyld.
Så høj som himlen er over jorden,
så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham;
så langt som øst ligger fra vest,
så langt har han fjernet vore synder fra os.
Som en far er barmhjertig mod sine børn,
er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.
For han ved, at vi er skabt,
husker på, at vi er støv.
Menneskets liv er som græsset,
det blomstrer som markens blomster;
når vinden blæser over det, er det der ikke mere,
dér, hvor det stod, ser man det ikke mere.
Men Herrens troskab varer fra evighed
til evighed mod dem, der frygter ham,
og hans retfærdighed mod børnenes børn,
mod dem, der holder hans pagt
og husker hans bud og følger dem.
Herren har grundfæstet sin trone i himlen,
han hersker som konge over alle.

Pris Herren, I hans engle,
I stærke krigere, der udfører hans befaling
i lydighed mod hans ord.
Pris Herren, alle hans hære,
hans tjenere, der udfører hans vilje.
Pris Herren, alle hans skaberværker
overalt i hans rige.


Evangelium:
Helbredelsen af de ti spedalske

Under sin vandring mod Jerusalem fulgte han grænsen mellem Samaria og Galilæa.
Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske; de blev stående langt fra ham og råbte: »Jesus, Mester, forbarm dig over os!«
Da han så dem, sagde han: »Gå hen og bliv undersøgt af præsterne!« Og mens de var på vej derhen, blev de rene.
Men én af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham; og det var en samaritaner.
Jesus spurgte: »Var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni?
Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren?«
Og han sagde til ham: »Stå op og gå herfra! Din tro har frelst dig.«

Kormusik: Nu gløder øst i morgenskær (Melodi+overstemme+orgel) (overstemme) (klik=node)

  Hør: Nu gløder øst i morgenskær (Melodi+overstemme+orgel) (overstemme)

  Hør: Nu gløder øst i morgenskær (Melodi+overstemme+orgel) (melodi)

Gud ske lov for nattero (melodi og overstemme) (melodi) (klik=node)

  Hør: Gud ske lov for nattero (melodi og overstemme) (melodi)

  Hør: Gud ske lov for nattero (melodi og overstemme) (overstemme)

Den sommer svandt så hastigt (SATB) (sop) (klik=node)

  Hør: Den sommer svandt så hastigt (SATB) (sop)

  Hør: Den sommer svandt så hastigt (SATB) (alt)

  Hør: Den sommer svandt så hastigt (SATB) (tenp)

  Hør: Den sommer svandt så hastigt (SATB) (bas)

Den Danske SalmebogDen Danske KoralbogKorister
DDSSalmetitelGangeVersTidDDKKoraltitelGangeCHGKLHLHRPPSBSPPTBØ000
756Nu gløder øst i morgenskær40502:40566Nu gløder øst i morgenskær4022831114085000
314Kom, store Gud, o Helligånd2302:39435Vor Gud Han er så fast en borg925645412121310000
728Du gav mig, o Herre, 103403:0881Du gav mig, o Herre, en lod af din jord104657421391288000
121Dejlig er jorden353302:1237Dejlig er jorden35391761391111107610000
752Morgenstund har guld i mund80502:30300Morgenstund har guld i mund80447403383229000
962013:09111