Mariager kirkes musiksider
Melodier i den danske koralbog (ddk) . . . .
 Af dybsens nød, o, Gud til dig (DDK 1)
 Af højheden oprunden er (DDK 2a)
 Af højheden oprunden er (DDK 2b)
 Ak, Fader! Lad dit ord og Ånd (DDK 3)
 Ak Gud fra himlen se herned (DDK 4)
 Ak, vidste du, som går i syndens lænke (DDK 5)
 Ak, vidste du, som går i syndens lænke (DDK 6)
 Aldrig er jeg uden våde (DDK 7)
 Aldrig er jeg uden våde (DDK 8)
 Aleneste Gud i Himmerig (DDK 9)
 Alle mine kilder (DDK 10)
 Alle ting er underfulde (DDK 11)
 Almagts Gud, velsignet vær (DDK 12)
 Almindelig er kristi kirke (DDK 13)
 Almægtige og kære Gud (DDK 14)
 Alt, hvad som fuglevinger fik (DDK 15)
 Alt står i Guds faderhånd (DDK 16a)
 Alt står i Guds faderhånd (DDK 17)
 Arbejd, til natten kommer (DDK 18)
 At sige verden ret farvel (Berggren) (DDK 19)
 At sige verden ret farvel (DDK 20)
 At sige verden ret farvel (DDK 21)
 At tro er at komme (DDK 22)
 Barn Jesus i en krybbe lå (DDK 23)
 Befal du dine veje (DDK 24b)
 Behold os Herre ved dit ord (DDK 25)
 Betesdasøjlernes buegange (Okkenhaug) (DDK 26)
 Betesdasøjlernes buegange (DDK 27)
 Bliv hos os når dagen hælder (DDK 28)
 Blomstre som en rosengård (DDK 29)
 Blåt vælded lys frem (DDK 30)
 Bryd frem mit hjertes trang at lindre (DDK 31)
 Brødre og søstre, vi skilles nu ad (DDK 32)
 Bøj, o Helligånd os alle (DDK 33)
 Dagen går med raske fjed (DDK 34)
 Dagen viger og går bort (DDK 35)
 De dybeste lag i mit hjerte (DDK 36)
 De hellig tre konger så hjertensglad (DDK 37)
 De hellig tre konger så hjertensglad (DDK 38)
 Dejlig er den himmel blå (DDK 39)
 Dejlig er den himmel blå (DDK 40)
 Dejlig er den himmel blå (DDK 41)
 Dejlig er jorden (DDK 42)
 Den klare sol går ned (DDK 43)
 Den kristne kirkes skønne navn (DDK 44)
 Den lyse dag forgangen er (DDK 45)
 Den mørke nat forgangen er (DDK 46)
 Denne er dagen som Herren har gjort (DDK 47)
 Den signede dag med fryd vi ser (DDK 48)
 Den skønne jordens sol gik ned (DDK 49)
 Den snævre vej er bred nok til Guds rige (DDK 50)
 Den store hvide flok vi se (Sperontes) (DDK 51)
 Den store hvide flok vi se (DDK 52)
 Den store hvide flok vi se (DDK 53)
 Den store mester kommer (DDK 54)
 Den store mester kommer (DDK 55)
 Den store mester kommer (Langgaard) (DDK 56)
 Den store, stille nat går frem (DDK 57)
 Den yndigste rose er funden (DDK 58)
 Der er en vej, som verden ikke kender (DDK 59)
 Der er en vej, som verden ikke kender (DDK 60)
 Der er en vej, som vi alle går alene (DDK 61)
 Der sad en fisker så tankefuld (DDK 62)
 Der stander et hus i vort høje Nord (DDK 63)
 Der står et slot i vesterled (DDK 64)
 Der venter bag langfredags nat (DDK 65)
 Det dufter lysegrønt af græs (DDK 66)
 Det er den daglig trøst, hvormed (DDK 67)
 Det er så yndigt at følges ad (for to) (DDK 68)
 Det er så yndigt at følges ad (hvor banet) (DDK 69)
 Det første lys er Ordet, talt af Gud (DDK 70)
 Det hellige kors, vor Herre selv bar (DDK 71)
 Det kimer nu til julefest (DDK 72)
 Det koster ej for megen strid (DDK 73)
 Det koster ej for megen strid (DDK 74)
 Det koster mer, end man fra først betænker (DDK 75)
 Det livets ord vi bygger på (DDK 76)
 Det mulmer mod den mørke nat (DDK 77)
 Det var ikke en nat som de andre (DDK 78)
 Det var kun en drøm, at han tog os til side (DDK 79)
 Dig rummer ej himle (DDK 80)
 Dig ske al ære, Herre Kriste (DDK 81)
 Dig vil jeg elske, du min styrke (DDK 82)
 Dig være ære (DDK 83)
 Din fred skal aldrig vige (DDK 84)
 Din Himmel-krone ser vi stråle (DDK 85)
 Din rigssag, Jesus være skal (DDK 86)
 Dommer over levende og døde (DDK 87)
 Drag ind ad disse porte (DDK 88)
 Drag, Jesus, mig (Gebauer) (DDK 89)
 Du er opstandne sejrshelt (DDK 90)
 Du fylder mig med glæde (DDK 91)
 Du fødtes på jord (DDK 92)
 Du gav mig, o Herre, en lod af din jord (DDK 93)
 Du, Herre krist (DDK 94)
 Du, Herre krist (Mainz) (DDK 95)
 Du, Herre krist (DDK 96)
 Du kom til vor runde jord (DDK 97)
 Du satte dig selv i de nederstes sted (DDK 98)
 Du, som gik foran os (Bäck) (DDK 99)
 Du, som gik foran os (Pedersen) (DDK 100)
 Du, som gir os liv og gør os glade (DDK 101)
 Du som går ud fra den levende Gud (DDK 102)
 Du som går ud fra den levende Gud (Barnekow) (DDK 103)
 Du som har tændt millioner af stjerner (DDK 104)
 Du, som ud af intet skabte (DDK 105)
 Du, som vejen er og livet (DDK 106)
 Dybe, stille, stærke, milde (DDK 107)
 Dybt fornedres skal enhver (DDK 108)
 Dybt hælder året i sin gang (DDK 109)
 Døden er den sidste fjernde (DDK 110)
 Eja, min sjæl ret inderlig (DDK 111)
 En bondemand går ud at så (DDK 112)
 En dag skal Herrens skaberdrømme møde (DDK 113)
 En liden stund (DDK 114)
 En rose så jeg skyde (DDK 115)
 En sædemand gik ud at så (DDK 116)
 En sød og liflig klang (DDK 117)
 En vej eller anden, vor Herre ved råd (DDK 118)
 En vej eller anden, vor Herre ved råd (DDK 119)
 Et barn er født i Bethlehem (DDK 120)
 Et barn er født i Betlehem (DDK 121)
 Eet fornødent er; det ene (DDK 122)
 Et kors det var det hårde trange leje (DDK 123)
 Et lidet barn så lysteligt (Klug) (DDK 124)
 Et lidet barn så lysteligt (Balle) (DDK 125)
 Et trofast hjerte Herre min (DDK 126)
 Farvel, du hvilesøde nat (DDK 127)
 Far, verden, far vel (DDK 128)
 Flammerne er mange, lyset er ét (DDK 129)
 For alle helgen, som i Kristi tro (Barnby) (DDK 130)
 For alle helgen, som i Kristi tro (Williams) (DDK 131)
 For dig, o Herre, som dage kun (DDK 132)
 Forgæves er vor kraft og kunst (DDK 133)
 Forlen os freden, Herre nu (DDK 134)
 Fra Himlen højt kom budskab her (DDK 135)
 Fra Himlen kom en engel klar (DDK 136)
 Fred hviler over land og by (Bay) (DDK 137)
 Fred hviler over land og by (DDK 138)
 Fredløs er freden (Fibiger) (DDK 139)
 Fred til bod for bittert savn (DDK 140)
 Frelseren er mig en hyrde god (DDK 141)
 Fryd dig, du Kristi brud (DDK 142)
 Frydeligt med jubelkor (DDK 143)
 Frydetonen går mod tronen (DDK 144)
 Fuglen har rede og ræven har grav (DDK 145)
 Fyldt af glæde over livets under (Møller) (DDK 146)
 Fyldt af glæde over livets under (DDK 147)
 Gak ud, min sjæl, betragt med flid (DDK 148)
 Gak ud, min sjæl, betragt med flid (Söderblom) (DDK 149)
 Giv mig Gud en salmetunge (DDK 150)
 Glade jul (DDK 151)
 Gladelig vil vi halleluja kvæde (DDK 152)
 Glæd dig, Zion, glæd dig, jord (DDK 153)
 Glæden hun er født i dag (DDK 154)
 Glæderig og underfuld (DDK 155)
 Gode Gud, Din engleskare (DDK 156)
 Gud, du som lyset og dagen oplod (DDK 157)
 Gud, efter dig jeg længes (original) (DDK 158a)
 Gud efter dig jeg længes (DDK 158b)
 Gud er her til stede (DDK 159)
 Gud Fader og Søn og Helligånd (DDK 160)
 Gud Helligånd, o kom (Winding) (DDK 161)
 Gud Helligånd, o kom (DDK 162)
 Gud Helligånd, opfyld med lyst (DDK 163)
 Gud Helligånd, vor trøstermand (Arrebo) (DDK 164)
 Gud Helligånd, vor trøstermand (Hartmann) (DDK 165)
 Gud Herren er min hyrde god (DDK 166)
 Guds engle i flok (DDK 167)
 Guds fred er mer end englevagt (DDK 168)
 Guds godhed vil vi prise (DDK 169)
 Guds igenfødte nylevende sjæle (DDK 170)
 Guds igenfødte nylevende sjæle (DDK 171)
 Gud skal alting mage (DDK 172)
 Gud skal alting mage (Lindemann) (DDK 173)
 Gud ske lov for nattero (DDK 174)
 Gud ske tak og lov (DDK 175)
 Guds kirkes grund alene (DDK 176)
 Guds menighed er jordens største under (DDK 177)
 Guds menighed syng (sv. melodi) (DDK 178)
 Guds menighed syng (Berggren) (DDK 179)
 Guds nåde højt jeg prise vil (DDK 180)
 Guds ord blev aldrig bundet (DDK 181)
 Guds Søn har gjort mig fri (DDK 182)
 Guds Søn kom ned fra Himmerig (DDK 183)
 Gud, vi er i gode hænder (DDK 184)
 Gør dig nu rede kristenhed (DDK 185)
 Gør døren høj, gør porten vid (DDK 186)
 Går det, Herre, som jeg vil (DDK 187)
 Han, som på jorden bejler (DDK 188)
 Har hånd du lagt på Herrens plov (Schop) (DDK 189)
 Har hånd du lagt på Herrens plov (DDK 190)
 Hav tak, o Herre, for evig trøst (DDK 191)
 Hellig, hellig, hellig (DDK 192)
 Helligånd, de frommes glæde (DDK 193)
 Helligånd, vor sorg du slukke (DDK 194)
 Her kommer Jesus dine små (DDK 195)
 Herre, du vandrer forsoningens vej (DDK 196)
 Herre, fordi du (Milveden) (DDK 197)
 Herre, fordi du (Ring) (DDK 198)
 Herre Gud! dit dyre navn og ære (DDK 199)
 Herre Gud! dit dyre navn og ære (Færøisk) (DDK 200)
 Herre Gud Fader i Himlen (Kyrie) (DDK 201)
 Herre Gud Fader i Himlen (Litani) (DDK 202)
 Herre! hvor skal vi gå hen (DDK 203)
 Herre, jeg har handlet ilde (DDK 204)
 Herre Jesus vi er her (DDK 205)
 Herren af søvne opvågned, opsprang (DDK 206)
 Herren han har besøgt sit folk (Balle) (DDK 207)
 Herren han har besøgt sit folk (DDK 208)
 Herrens røst som aldrig brister (DDK 209)
 Herrens røst var over vandet (DDK 210)
 Herrens venner ingensinde (DDK 211)
 Herre, når din time kommer (DDK 212)
 Her ser jeg da et lam at gå (DDK 213)
 Her vil ties, her vil bies (DDK 214)
 Her vil ties, her vil bies (DDK 215)
 Hil dig frelser og forsoner (DDK 216)
 Hil dig frelser og forsoner (DDK 217)
 Himlene, Herre, fortælle din ære (DDK 218)
 Hjerte, løft din glædes vinger (DDK 219)
 Hvad kan os komme til for nød (DDK 220)
 Hvad mener I om kristus (DDK 221)
 Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod (DDK 222)
 Hvert et lys i livets nat (DDK 223)
 Hvilestunden er i vente (DDK 224)
 Hvo ikkun lader Herren råde (DDK 225)
 Hvor er det godt at lande (DDK 226)
 Hvor er det godt, i Jesu arme (DDK 227)
 Hvorledes skal jeg møde (DDK 228)
 Hyggelig, rolig (Lindemann) (DDK 229)
 Hyggelig, rolig (Gether) (DDK 230)
 Hyggelig, rolig (Otto Mortensen) (DDK 231)
 Højhedens Gud, som kom herned (DDK 232)
 Hør det, Zion, trøst for al din ve (DDK 233)
 Hør himmelsus i tredje time (DDK 234)
 Hør, hvor englesangen toner (DDK 235)
 Hør mig, skaber mild (DDK 236)
 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme (DDK 237)
 Hør vor hellig-aftens bøn (DDK 238)
 I al sin glans nu stråler solen (Rung) (DDK 239)
 I blev skabt som mand og kvinde (Gauntlett) (DDK 240)
 I blev skabt som mand og kvinde (Haahr) (DDK 241)
 I denne verdens sorger sænkt (DDK 242)
 I dødens bånd vor frelser lå (DDK 243)
 I falmende blade, du kølige vind (DDK 244)
 I fjerne kirketårne hist (DDK 245)
 I, Herrens udvalgte, som hellighed øve (DDK 246)
 I Himmelen, i himmelen (DDK 247)
 I Jesu navn (DDK 248)
 I Jesus søger jeg min fred (DDK 249)
 I kvæld blev der banket på Helvedes port (DDK 250)
 I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde (DDK 251)
 I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde (DDK 252)
 Ingen er så tryg i fare (DDK 253)
 I østen stiger solen op (DDK 254)
 Ja, engang mine øjne skal (DDK 255)
 Jeg er fremmed, jeg er pilgrim (Svensk) (DDK 256)
 Jeg er fremmed, jeg er pilgrim (B. Christensen) (DDK 257)
 Jeg er i Herrens hænder (DDK 258)
 Jeg er rede til at bede (DDK 259)
 Jeg er træt og går til ro (DDK 260)
 Jeg går i fare, hvor jeg går (Freylingshausen) (DDK 261)
 Jeg går i fare, hvor jeg går (DDK 262)
 Jeg har en angst som aldrig før (Harder) (DDK 263)
 Jeg har en angst som aldrig før (Lewkovich) (DDK 264)
 Jeg kender et land (DDK 265)
 Jeg kender et land (Mortensen) (DDK 266)
 Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet (DDK 267)
 Jeg kommer, Herre, på dit ord (DDK 268)
 Jeg lever - og ved hvor længe, fuldtrøst (DDK 269)
 Jeg råber fast, o Herre (DDK 270)
 Jeg ser dig, søde Lam, at står (DDK 271)
 Jeg ser dit kunstværk, store Gud (DDK 272)
 Jeg så ham som barn med det solrige øje (DDK 273)
 Jeg ved en blomst så favr og fin (DDK 274)
 Jeg ved et evigt Himmerig (DDK 275)
 Jeg ved, på hvem jeg bygger (DDK 276)
 Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom (DDK 277)
 Jeg vil din pris udsjunge (original) (DDK 278a)
 Jeg vil din pris udsjunge (senere form) (DDK 278b)
 Jeg vil mig Herren love (Nederlandsk psalter) (DDK 279)
 Jeg vil mig Herren love (Chr. Barnekow 1874) (DDK 280)
 Jert hus skal I bygge (DDK 281)
 Jerusalem! I dag din konge græder (tysk) (DDK 282)
 Jerusalem! I dag din konge græder (Hartmann) (DDK 283)
 Jesus - det eneste (DDK 284)
 Jesus, dine dybe vunder (DDK 285)
 Jesus, din søde forening at smage (DDK 286)
 Jesus er mit liv i live (DDK 287)
 Jesus han er syndres ven (DDK 288)
 Jesus, Jesus, Jesus sigter (DDK 289)
 Jesus Krist, du overvandt (DDK 290)
 Jesus Kristus er til stede (Erfurt) (DDK 291)
 Jesus Kristus er til stede (Klug) (DDK 292)
 Jesus, livets sol og glæde (DDK 293)
 Jesus, min drot (førreformatorisk) (DDK 294)
 Jesus, min drot (DDK 295)
 Julebudet til dem, der bygge (DDK 296)
 Julebudet til dem, der bygge (Aagaard) (DDK 297)
 Julen har bragt velsignet bud (DDK 298)
 Julen har englelyd (DDK 299)
 Kain, hvor er din bror (DDK 300)
 Kender du den livsens kilde (DDK 301)
 Kimer, I klokker (Rung) (DDK 302)
 Kirkeklokke! mellem ædle malme (DDK 303)
 Kirken den er et gammelt hus (DDK 304b)
 Kirken er som himmerige (DDK 305)
 Kirken er som himmerige (DDK 306)
 Klokken slår tiden går (DDK 307)
 Klynke og klage (Crüger) (DDK 308)
 Klynke og klage (DDK 309)
 Kom, alle kristne (DDK 310)
 Kom, Gud Faders Ånd fuldgod (DDK 311)
 Kom, Gud Helligånd, kom brat (Laub) (DDK 312)
 Kom, Gud Helligånd kom brat (DDK 313)
 Kom, Helligånd, Gud Herre from (DDK 314)
 Kom, hjælp mig, Herre Jesus (DDK 315)
 Kom, lad os tømme et bæger på ny (DDK 316)
 Kommer, sjæle, dyrekøbte (DDK 317)
 Kom regn af det høje (Freylinghausen) (DDK 318)
 Kom, regn af det høje (DDK 319)
 Kom, regn af det høje (DDK 320)
 Kom sandheds Ånd og vidne giv (DDK 321)
 Kornet, som dør i jorden (DDK 322)
 Kraften fra det høje (Rung) (DDK 323)
 Kraften fra det høje (Berggren) (DDK 324)
 Krist stod op af døde (DDK 325)
 Kvindelil, din tro er stor (DDK 326)
 Kærlighed fra Gud (DDK 327)
 Kærligheds og sandheds Ånd (DDK 328)
 Kærlighed til fædrelandet (DDK 329)
 Lad det klinge sødt i sky (DDK 330)
 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord (DDK 331)
 Lad vaje højt vort kongeflag (DDK 332)
 Lazarus lå i sin grav (Bentzon) (DDK 333)
 Lazarus lå i sin grav (Mogens Helmer Petersen) (DDK 334)
 Lille Guds barn, hvad skader dig (DDK 335)
 Livets fylde, glædens glans (DDK 336)
 Livsalige dag, som i håbet vi venter (DDK 337)
 Lover den Herre (DDK 338)
 Lovet være du, Jesus Krist (Walther 1524) (DDK 339)
 Lov og tak for påskens offer (DDK 340)
 Lovsynger Herren, min mund og mit indre (DDK 341)
 Lyksalig endte da min frelser sine dage (DDK 342)
 Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred (DDK 343)
 Lyksaligt det folk, som har øre for klang  (DDK 344)
 Lysets engel går med glans (DDK 345)
 Lær mig, o skov (DDK 346)
 Man siger livet har bange kår (DDK 347)
 Maria hun var en jomfru ren (DDK 348)
 Med fred og fryd jeg farer hen (DDK 349)
 Med sorgen og klagen hold måde (DDK 350)
 Med thomaskravet står vi her (DDK 351)
 Menneske, din egen magt (DDK 352)
 Midt i alt det meningsløse (DDK 353)
 Midt igennem nød og fare (DDK 354)
 Midt i livet er vi stedt (DDK 355)
 Mindes vi en fuldtro ven (DDK 356)
 Min død er mig til gode (DDK 357)
 Min Gud befaler jeg min vej (Nederlansk) (DDK 358)
 Min Gud befaler jeg min vej (DDK 359)
 Min Gud jeg gammel er og grå (Le Maistre) (DDK 360)
 Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig (DDK 361)
 Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig (DDK 362)
 Min Jesus er for mig (DDK 363)
 Min Jesus lad mit hjerte få (DDK 364)
 Min mund og mit hjerte (DDK 365)
 Min mund og mit hjerte (DDK 366)
 Min sjæl, du Herren love (DDK 367)
 Min største hjertens glæde (DDK 368)
 Mit hjerte altid vanker (DDK 369)
 Morgenstund har guld i mund (Barnekow) (DDK 370)
 Morgenstund har guld i mund (DDK 371)
 Mægtigste Kriste, menighedens Herre (DDK 372)
 Mæt min sjæl, o Jesus sød (original) (DDK 373a)
 Mæt min sjæl, o Jesus sød (DDK 373b)
 Måne og sol (DDK 374)
 Naglet til et kors på jorden (DDK 375)
 Nat, søvn og slum og seng far vel (DDK 376)
 Naturen holder pinsefest (DDK 377)
 Nogen må våge i verdens nat (DDK 378)
 Nu bede vi den helligånd (DDK 379)
 Nu blomstertiden kommer (Tysk) (DDK 380)
 Nu blomstertiden kommer (DDK 381)
 Nu er livet gemt hos Gud (DDK 382)
 Nu falmer skoven (DDK 383)
 Nu fryde sig hver kristens mand (Walther) (DDK 384)
 Nu fryde sig hver kristens mand (Lunderskov) (DDK 385)
 Nu glæd dig i Herren, mit hjerte (DDK 386)
 Nu gløder øst i morgenskær (DDK 387)
 Nu går solen sin vej (DDK 388)
 Nu har du taget fra os (DDK 389)
 Nu! jeg har vunden (DDK 390)
 Nu kom der bud fra englekor (lang optakt) (DDK 391a)
 Nu kom der bud fra englekor (kort optakt) (DDK 391b)
 Nu rinder solen op af østerlide (DDK 392)
 Nu rinder solen op af østerlide (DDK 393)
 Nu ringer alle klokker mod sky (DDK 394)
 Nu ringer de klokker ved daggryets komme (DDK 395)
 Nu sol i øst oprinder mild (DDK 396)
 Nu står der skum fra bølgetop (Wellejus) (DDK 397)
 Nu sænkes overalt Guds skabermørke (DDK 398)
 Nu takker alle Gud (DDK 399)
 Nu titte til hinanden (DDK 400)
 Nu velan, vær frisk til mode (DDK 401)
 Nu vil vi sjunge og være glad (DDK 402)
 Nu vågne alle Guds fugle små (DDK 403)
 Nu åbner savnet sine øde vidder (DDK 404)
 Nærmere, Gud, til dig (DDK 405)
 Nåden er din dagligdag (Bentzon) (DDK 406)
 Nåden er din dagligdag (Elmquist) (DDK 407)
 Når i den største nød vi stå (DDK 408)
 Når jeg er træt og trist, når modet svigter (DDK 409)
 Når mit øje, træt af møje (DDK 410)
 Når mit øje, træt af møje (DDK 411)
 Når mørket jorden blinder (DDK 412)
 Når syn og hørelse forgår (DDK 413)
 Når tid og time er for hånd (DDK 414)
 O du Guds Lam (DDK 415)
 O du Guds Lam uskyldig (DDK 416)
 O du min Immanuel (Freylingshausen) (DDK 417)
 O du min Immanuel (Winding) (DDK 418)
 O du store sejervinder (DDK 419)
 O Gud, du ved og kender (DDK 420)
 O Gud, fornuften fatter ej (DDK 421)
 O Gud, hør min bøn (DDK 422)
 O, Gud ske lov til evig tid (DDK 423)
 O, havde jeg dog tusind tunger (DDK 424)
 O Helligånd! Mit hjerte (Svensk melodi) (DDK 425)
 O Helligånd! Mit hjerte (DDK 426)
 O Herre Krist! dig til os vend (DDK 427)
 O hjertekære Jesus Krist (DDK 428)
 O høje råb, hvis lige aldrig hørtes (DDK 429)
 O, kommer hid dog til Guds Søn (DDK 430)
 O kom, o kom, Immanuel (DDK 431)
 O kristelighed (Lindemann) (DDK 432a)
 O lad din Ånd nu med os være (DDK 433)
 Om alle mine lemmer (DDK 434)
 Om Himmerigs rige vi tales ved (DDK 435)
 Op, al den ting, som Gud har gjort (DDK 436)
 Op, alle folk på denne jord (DDK 437)
 Op, alle, som på jorden bor (DDK 438)
 Op dog, Zion! ser du ej (DDK 439)
 Op, I kristne, ruster Eder (DDK 440)
 Op, I kristne, ruster Eder (Tysk) (DDK 441)
 Op, min sjæl, thi sol er oppe (DDK 442)
 Opstanden er den Herre Krist (DDK 443)
 Op! thi dagen nu frembryder (Gade) (DDK 444)
 Op! thi dagen nu frembryder (DDK 445)
 Op til Guds hus vi gå (Barnekow) (DDK 446)
 Op til Guds hus vi gå (Jeppesen) (DDK 447)
 Op! våg og bev (DDK 448)
 O store Gud, din kærlighed (DDK 449)
 O store Gud! vi love dig (DDK 450)
 På Gud alene (Zincks originalform) (DDK 451)
 På Jerusalem det ny (DDK 452)
 På nåden i Guds hjerte (DDK 453)
 Påskeblomst! hvad vil du her (DDK 454)
 Påskemorgen slukker sorgen (DDK 455)
 Påske vi holde (Gade) (DDK 456)
 Påske vi holde (DDK 457)
 Rejs op dit hoved al Kristenhed (DDK 458)
 Rejs op dit hoved al Kristenhed (DDK 459)
 Rind nu op i Jesu navn (DDK 460)
 Se, hvilket menneske (DDK 461)
 Se, hvor nu Jesus træder (DDK 462)
 Se, hvor sig dagen atter skynder (DDK 463)
 Se nu stiger solen (DDK 464)
 Se, nu stiger solen (Ring) (DDK 465)
 Se, vi går op til Jerusalem (DDK 466)
 Sig månen langsomt hæver (DDK 467)
 Sin vogn gør han af skyer blå (DDK 468)
 Skal fri og frelst vi hist (DDK 469)
 Skyerne gråne (DDK 470)
 Slip os arme ej (DDK 471)
 Solen stråler over vang (DDK 472)
 Som dug på slagne enge (DDK 473)
 Som et stille offerlam (DDK 474)
 Som forårssolen morgenrød (DDK 475)
 Som hønen klukker mindelig (DDK 476)
 Som lilliens hjerte kan holdes i grøde (DDK 477)
 Som markens blomst henvisner fage (DDK 478)
 Som tørstige hjort monne skrige (DDK 479)
 Som vintergrene i afmagt rækker (DDK 480)
 Som året går (Møller) (DDK 481)
 Som året går (Nørgaard) (DDK 482)
 Sorrig og glæde de vandre til hobe (DDK 483)
 Sorrig og glæde de vandre til hobe (DDK 484)
 Sov sødt barnlille (DDK 485)
 Spænd over os os dit himmelsejl (DDK 486)
 Stat op, min sjæl, i morgengry (DDK 487)
 Stille er min sjæl til Gud (DDK 488)
 Syndernes forladelse (Matthison-Hansen) (DDK 489)
 Syndernes forladelse (Fønss-Jørgensen) (DDK 490)
 Syng lovsang, hele jorden (DDK 491)
 Så tag mig da ved hånden (DDK 492)
 Så vide om land, som sol monne gå (DDK 493)
 Så vældigt det mødte os først i vor dåb (DDK 494)
 Tag det sorte kors fra graven (Rung) (DDK 495)
 Tag det sorte kors fra graven (Lunderskov) (DDK 496)
 Tak og ære være Gud (DDK 497)
 Talsmand, som på jorderige  (DDK 498)
 Talsmand som på jorderige (DDK 499)
 Tiden skrider, dagen rinder (DDK 500)
 Til dig alene, Herre krist (original) (DDK 501a)
 Til dig alene, Herre krist (senere form) (DDK 501b)
 Til himlene rækker din miskundhed Gud (DDK 502)
 Til Himmels fór den ærens drot (DDK 503)
 Til vor lille gerning ud (DDK 504)
 Trods længselens smerte (Matthison-Hansen) (DDK 505)
 Trods længselens smerte (Ring) (DDK 506)
 Troens smykke, Jesus sød (DDK 507)
 Tunge mørke natteskyer (DDK 508)
 Tænk, at livet koster livet (DDK 509)
 Tænk, når engang den tåge er forsvunden (DDK 510)
 Tør end nogen ihukomme (DDK 511)
 Tør end nogen ihukomme (DDK 512)
 Uberørt af byens travlhed (DDK 513)
 Udrundne er de gamle dage (DDK 514)
 Udrust dig, helt fra Golgata (DDK 515)
 Uforsagt, hvordan min lykke (DDK 516)
 Under dine vingers skygge (DDK 517)
 Under korset stod med smerte (DDK 518)
 Urolige hjerte (Kalhauge) (DDK 519)
 Urolige hjerte (Høgenhaven) (DDK 520)
 Vaj nu, Dannebrog, på voven (DDK 521)
 Vanæret vor drot kom i sin grav (DDK 522)
 Var Gud ej med os denne stund (DDK 523)
 Ved Jesu navn forlades alle synder (DDK 524)
 Velkommen de Jesus i Nazaret bød (DDK 525)
 Velkommen igen Guds engle små (DDK 526)
 Velkommen igen Guds engle små (DDK 527)
 Vel mødt, I kristne fromme (DDK 528)
 Venner! sagde Guds engel blidt (DDK 529)
 Verden, o verden! hvi frister du mig (DDK 530)
 Verdens igenfødelse (DDK 531)
 Vidunderligst af alt på jord (Barnekow) (DDK 532)
 Vidunderligst af alt på jord (DDK 533)
 Vi kommer, Herre, til dig ind (DDK 534)
 Vi kommer til din kirke, Gud (DDK 535)
 Vil natten nu vige, vil dagen nu gry (DDK 536)
 Vintræ og grene og frugt hører sammen (DDK 537)
 Vi pløjed og vi såede (DDK 538b)
 Vi rækker vore hænder frem (DDK 539)
 Vi synger med Maria (DDK 540)
 Vi takker dig for livet (DDK 541)
 Vi tro, vi alle tro på Gud (DDK 542)
 Vor Gud er idel kærlighed (DDK 543)
 Vor Gud Han er så fast en borg (DDK 544b)
 Vor Herre han er en konge stor (Nordisk) (DDK 545)
 Vor Herre han er en konge stor (DDK 546)
 Vor Herres Jesu mindefest (DDK 547)
 Vor Herre tar de små i favn (DDK 548)
 Vor Herre! til dig må jeg ty (DDK 549)
 Vor Jesus kan ej noget herberg finde  (DDK 550)
 Vor Jesus kan ej noget herberg finde (DDK 551)
 Vor klippe vi slippe umulig (DDK 552)
 Vort liv blev reddet (DDK 553)
 Vor tro er den forvisning på (DDK 554)
 Vægter! vil da mørkets rige (Geneve) (DDK 555)
 Vægter! vil da mørkets rige (Pontoppidan) (DDK 556)
 Vær du mig nær! Nu aftnen sænker sig (DDK 557)
 Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam (DDK 558)
 Vær stærk, min sjæl, i denne tid (DDK 559)
 Vær trøstig, mit hjerte, bedrøv dig ej mer (DDK 560)
 Vær velkommen Herrens år (DDK 561)
 Vågn op, du som sover (DDK 562)
 Vågn op og slå på dine strenge (DDK 563)
 Zions vægter høver røsten (original) (DDK 564a)
 Zions vægter høver røsten (senere form) (DDK 564b)
 Ære være Gud i det højeste (Gloria) (DDK 565)
 Øjne, I var lykkelige (DDK 566)
 Øjne, I var lykkelige (Kayser) (DDK 567)
 Ånden opgav enkesønnen (DDK 568)