Organistens musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Hellig tre kongers søndag
(14) Dejlig er den himmel blå
(12) De hellig tre konger så hjertensglad
(6) Det runde himlens stjernetelt
(5) I østen stiger solen op
(4) Gør dig nu rede kristenhed
(4) Vor Herre han er en konge stor
(3) Du fødtes på jord
(3) Himlens morgenrøde
(3) Lovet være du, Jesus Krist!
(2) Barn Jesus i en krybbe lå
(2) Det var ikke en nat som de andre
(2) Hvert et lys i livets nat
(2) Vær trøstig, Sion, Jesu brud
(1) Al magt på jorden
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Dit ord, o Gud, som duggen kvæger
(1) Du ved det nok mit hjerte
(1) Gud ske tak og lov
(1) Julebudet til dem, der bygge
(1) Kom sandheds Ånd og vidne giv
(1) Kærlighed er lysets kilde
(1) Lysets engel går med glans
(1) Lyslevende fra Himmerig
(1) Vær velkommen Herrens år (nytår)

24 forskellige salmer ialt på Hellig tre kongers søndag . . . . .