Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 1. søndag efter hellig tre konger
(9) Sov sødt barnlille
(6) Hyggelig, rolig
(4) Du fødtes på jord
(4) Hvor stor er dog den glæde
(4) Ingen er så tryg i fare
(3) Af diendes og spædes mund
(3) Alle mine kilder
(3) Barnelivets favre dage
(3) Dejlig er den himmel blå
(3) Giv mig Gud en salmetunge
(3) Guds-husets dør er i vor dåb
(3) Himlene, Herre, fortælle din ære
(3) Lovet være du, Jesus Krist!
(2) Alt står i Guds faderhånd
(2) At tro er at komme
(2) Den Mægtige finder vi ikke
(2) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(2) Herren strækker ud sin arm
(2) Min Jesus er for mig begyndelse og ende
(2) Min sjæl, du Herren love
(1) Al magt på jorden
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Den nåde som vor Gud har gjort
(1) Denne er dagen som herren har gjort
(1) Der er en vej
(1) Dit ord, o Gud, som duggen kvæger
(1) Du som har tændt millioner af stjerner
(1) Et lidet barn så lysteligt
(1) Guds godhed vil vi prise
(1) Han, som har hjulpet hidindtil
(1) Herre jeg vil gerne tjene
(1) Herrens røst var over vandet
(1) I Nazaret, i trange kår,
(1) I østen stiger solen op
(1) Jesus! Frelser og Befrier
(1) Kirken den er et gammelt hus
(1) Kom sandheds Ånd og vidne giv
(1) Kommer hid kun med de små
(1) Lille Guds barn, hvad skader dig?
(1) Lyslevende fra Himmerig
(1) Løgnens Fader vi forsage
(1) Morgenstund har guld i mund
(1) Måne og sol
(1) Nu gløder øst i morgenskær
(1) Nu går solen sin vej
(1) Nu vågne alle Guds fugle små
(1) O Gud, du ved og kender
(1) O lad din Ånd nu med os være
(1) Skulle jeg dog være bange
(1) Stod med Krist vi op af døde
(1) Tak og ære være Gud
(1) Til himlene rækker din miskundhed, Gud
(1) Til vor lille gerning ud
(1) Tunge mørke natteskyer
(1) Vi kommer til din kirke Gud
(1) Vor Gud Han er så fast en borg

56 forskellige salmer ialt på 1. søndag efter hellig tre konger . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021