Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter hellig tre konger
(7) Alle mine kilder
(5) Dig rummer ej himle
(5) Her vil ties, her vil bies
(5) Nu rinder solen op af østerlide
(5) Om alle mine lemmer
(5) Vidunderligst af alt på jord
(4) Du fødtes på jord
(4) Gådefuld er du, vor Gud!
(3) Kærlighed er lysets kilde
(3) Tør end nogen ihukomme
(3) Øjne, I var lykkelige
(2) Himlene, Herre, fortælle din ære
(2) Kvindelil! din tro er stor
(2) Kærlighed fra Gud
(2) Lover Herren! han er nær
(2) Midt iblandt os er Guds rige
(2) Måne og sol
(2) Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige
(1) At sige verden ret farvel
(1) At tro er at komme
(1) Den klare sol går ned
(1) Den mørke nat forgangen er
(1) Det var kun en drøm, at han tog os til side
(1) Du som har tændt millioner af stjerner
(1) Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre
(1) Gud Helligånd, opfyld med lyst
(1) Guds menighed, syng for vor skaber i løn
(1) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(1) Herrens røst var over vandet
(1) Hil dig frelser og forsoner
(1) Hvert et lys i livets nat
(1) Hvor saligt var det ægtepar
(1) Hyggelig, rolig
(1) I østen stiger solen op
(1) Jeg kender ham
(1) Kirken den er et gammelt hus
(1) Kom, regn af det høje!
(1) Livets morgen skabte Gud
(1) Med den enbårnes herlighed
(1) Min Jesus, lad mit hjerte få
(1) Morgenstund har guld i mund
(1) Nu bede vi den Helligånd
(1) Nu lukker sig mit øje,
(1) Nu takker alle Gud
(1) O lad din Ånd nu med os være
(1) Op, al den ting, som Gud har gjort
(1) Se nu stiger solen
(1) Sejervindersken på jorden
(1) Som dug på slagne enge
(1) Som tørstige hjort monne skrige
(1) Til himlene rækker din miskundhed, Gud
(1) Vor Herre tar de små i favn
(1) Ånd over ånder, kom ned fra det høje

53 forskellige salmer ialt på 2. søndag efter hellig tre konger . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021