Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 Søndag seksagesima
(10) Guds rige lignes ved et frø
(10) Her vil ties, her vil bies
(7) Dit ord, o Gud, som duggen kvæger
(4) Herrens kirke er på jord
(4) Morgenstund har guld i mund
(3) Helligånden trindt på jord
(3) Himlene, Herre, fortælle din ære
(3) Kom, regn af det høje!
(3) Midt iblandt os er Guds rige
(3) O Herre Gud, din lære
(3) Vidunderligst af alt på jord
(2) Du gav mig, o Herre,
(2) En sædemand gik ud at så
(2) Godt og ondt i lys og mørke
(2) I østen stiger solen op
(1) Alle mine kilder
(1) Alt står i Guds faderhånd
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Den Mægtige finder vi ikke
(1) Den signede dag med fryd vi ser
(1) Dig være, mildeste Gud Fader
(1) Du som har tændt millioner af stjerner
(1) En bondemand går ud at så,
(1) Fyldt af glæde over livets under
(1) Gak ud, min sjæl, betragt med flid
(1) Guds igenfødte, ny-levende sjæle
(1) Gør dig nu rede kristenhed
(1) Gådefuld er du, vor Gud!
(1) Har hånd du lagt på Herrens plov
(1) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(1) Herrens røst var over vandet
(1) Hvert et lys i livets nat
(1) Klokken slår, tiden går
(1) Lovsynger Herren, min mund og mit indre
(1) Lysets engel går med glans
(1) Min Jesus, lad mit hjerte få
(1) Mægtigste Kriste, menighedens Herre
(1) Måne og sol
(1) Nu går solen sin vej
(1) Nu rinder solen op af østerlide
(1) Nu takker alle Gud
(1) O kristelighed
(1) Op, al den ting, som Gud har gjort
(1) Op, alle folk på denne jord
(1) På nåden i Guds hjerte
(1) Sandheds tolk og taler,
(1) Som vintergrene
(1) Sov sødt barnlille
(1) Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige
(1) Søndag morgen fra de døde
(1) Til himlene rækker din miskundhed, Gud
(1) Tunge mørke natteskyer
(1) Under dine vingers skygge
(1) Vågn op og slå på dine strenge

54 forskellige salmer ialt på Søndag seksagesima . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021