Organistens musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 2. søndag i advent
(10) Vær velkommen, Herrens år
(6) Rejs op dit hoved al kristenhed
(6) Zions vægter hæver røsten
(4) Hvorledes skal jeg møde
(4) I jomfruer i kloge
(4) Lyslevende fra Himmerig
(4) Solen har blegeskær
(4) Tak og ære være Gud
(4) Venner, lad kun skyer gråne
(3) Blomstre som en rosengård
(3) Det første lys er Ordet, talt af Gud
(3) En dag skal Herrens skaberdrømme
(3) Fryd dig, du Kristi brud
(3) Luk øjne op, o kristenhed
(3) O kom, o kom, Immanuel
(3) Op, Zion, at oplukke
(2) Den store mester kommer
(2) Den yndigste rose er funden
(2) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(2) I verden er ej nød så stor
(2) Lysets engel går med glans
(2) Min dag er så ubærlig smuk
(1) Arbejd, til natten kommer
(1) Dejlig er jorden
(1) Det er mørkt i disse dage
(1) Dommer over levende og døde
(1) En rose så jeg skyde
(1) Fryd dig! du Jesu brud
(1) Gud efter dig jeg længes
(1) Gør døren høj, gør porten vid
(1) Her kommer, Jesus, dine små
(1) Herre, når din time kommer
(1) Livsalige dag, som i håbet vi venter
(1) Mægtigste Kriste, menighedens Herre
(1) Skyerne gråne
(1) Uforsagt vær på vagt
(1) Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge
(1) Vil natten nu vige,
(1) Vågn op og slå på dine strenge
(1) Ånd over ånder, kom ned fra det høje

40 forskellige salmer ialt på 2. søndag i advent . . . . .