Organistens musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Fastelavns søndag
(9) Hil dig frelser og forsoner
(7) Kærlighed er lysets kilde
(6) Alle mine kilder
(5) Ét vidste han om vejen frem
(5) Gud, vi er i gode hænder
(5) Øjne, I var lykkelige
(4) Se, vi går op til Jerusalem
(3) Den mørke nat forgangen er
(3) Mig lyster nu at træde
(3) Måne og sol
(3) Sov sødt barnlille
(2) Du fødtes på jord
(2) Guds-husets dør er i vor dåb
(2) Han står på randen af sin grav
(2) I østen stiger solen op
(2) Jeg ved, på hvem jeg bygger
(2) Min mund og mit hjerte
(2) Nu rinder solen op af østerlide
(2) Se, hvor nu Jesus træder
(2) Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
(2) Vort løsen er vor tro og dåb
(1) Aleneste Gud i Himmerig
(1) Behold os Herre ved dit ord
(1) Den Mægtige finder vi ikke
(1) Den signede dag med fryd vi ser
(1) Den ypperligste vej
(1) Dig rummer ej himle
(1) Dig være ære
(1) Du som går ud fra den levende Gud
(1) Gud Helligånd, opfyld med lyst
(1) Helligånden trindt på jord
(1) Herre Gud Fader i Himlen!
(1) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(1) Herren god, som uden grænser
(1) Jesus er navnet mageløst
(1) Jesus lever, graven brast
(1) Jesus os til trøst og gavn
(1) Krist stod op af døde
(1) Lille barn på voksenarm
(1) Lov og tak og evig ære (ske dig)
(1) Lysets engel går med glans
(1) Midt i livet er vi stedt
(1) Nu gløder øst i morgenskær
(1) Nu kom der bud fra englekor
(1) Nu sol i øst oprinder mild
(1) Nu står sjælen op af døde
(1) Nu takker alle Gud
(1) Nu titte til hinanden
(1) O Gud, min synd du sænke ned
(1) Op til Guds hus vi gå
(1) Op, al den ting, som Gud har gjort
(1) Påskeblomst
(1) Som et stille offerlam
(1) Som vintergrene
(1) Spænd over os dit himmelsejl
(1) Vor Herre! til dig må jeg ty
(1) Ære være Gud i det højeste!
(1) Ånd over ånder, kom ned fra det høje

58 forskellige salmer ialt på Fastelavns søndag . . . . .