Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 1. søndag i fasten
(10) Vor Gud Han er så fast en borg
(9) Gud er Gud, før jorden skabtes
(6) Når i den største nød vi stå
(5) Du ved det nok mit hjerte
(5) Tungt trækker skyerne ved regn
(4) Her vil ties, her vil bies
(4) Nu titte til hinanden
(3) Behold os Herre ved dit ord
(3) Se, vi går op til Jerusalem
(2) Den nåde som vor Gud har gjort
(2) Dybt fornedres skal enhver
(2) Lover den Herre
(2) Morgenstund har guld i mund
(2) Nu fryde sig hver kristen mand
(2) Som vintergrene
(2) Vågn op og slå på dine strenge
(1) Aldrig er jeg uden våde
(1) Befal du dine veje
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Dagen nu sin afsked tager
(1) Den lyse dag forgangen er (den blanke)
(1) Den mørke nat forgangen er
(1) Dig være ære
(1) Du satte dig selv i de nederstes sted
(1) Du, Herre Krist
(1) Far, verden, far vel
(1) Foragter ej de ringe dage
(1) Fred til bod for bittert savn
(1) Fyldt af glæde over livets under
(1) Gud efter dig jeg længes
(1) Gud ene tiden deler
(1) Gud ske tak og lov
(1) Gud, vi er i gode hænder
(1) Guds kærlighed ej grænse ved
(1) Herre jeg vil gerne tjene
(1) I østen stiger solen op
(1) Jeg er træt og går til ro
(1) Jesus er navnet mageløst
(1) Jesus! At du blev min broder
(1) Kain, hvor er din bror?
(1) Kom, Gud Helligånd, kom brat
(1) Lovet være du, Jesus Krist!
(1) Menneske, din egen magt
(1) Nu bede vi den Helligånd
(1) Nu går solen sin vej
(1) O Gud, du ved og kender
(1) O Gud, vi falder dig til fode
(1) O lad din Ånd nu med os være
(1) Op dog, Zion! ser du ej
(1) Rind nu op i Jesu navn
(1) Se nu stiger solen
(1) Sig månen langsomt hæver
(1) Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige
(1) Tiden skrider, dagen rinder
(1) Tunge mørke natteskyer
(1) Uberørt af byens travlhed

56 forskellige salmer ialt på 1. søndag i fasten . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021