Organistens musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 2. søndag i fasten
(10) Kvindelil! din tro er stor
(8) Som tørstige hjort monne skrige
(5) Lille Guds barn, hvad skader dig?
(4) Se, vi går op til Jerusalem
(3) Herre, gør mit liv til bøn
(3) Himlene, Herre, fortælle din ære
(3) I østen stiger solen op
(2) Af dybsens nød, o Gud, til dig
(2) Herre Jesus, stærk og mild
(2) I underværkers land jeg bor
(2) Ingen blive skal til skamme
(2) Lysets engel går med glans
(2) Min dag er så ubærlig smuk
(2) Nu bede vi den Helligånd
(2) Se nu stiger solen
(2) Sejervindersken på jorden
(2) Tunge mørke natteskyer
(2) Vi rækker vore hænder frem
(2) Ånd over ånder, kom ned fra det høje
(1) Almægtige og kære Gud
(1) At tro er at komme
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Dagen går med raske fjed
(1) Dit ord, o Gud, som duggen kvæger
(1) Du fødtes på jord
(1) Du følger, Herre, al min færd
(1) Du som har tændt millioner af stjerner
(1) Du ved det nok mit hjerte
(1) Forårs-gud
(1) Fred hviler over land og by
(1) Gud Helligånd, opfyld med lyst
(1) Guds kærlighed ej grænse ved
(1) Guds ord det er vort arvegods
(1) Herre jeg vil gerne tjene
(1) Herrens røst var over vandet
(1) Hvor der er tro på Gud
(1) Ingen er så tryg i fare
(1) Jesus os til trøst og gavn
(1) Jesus! Frelser og Befrier
(1) Kærlighed fra Gud
(1) Lover Herren! han er nær
(1) Lovsynger Herren, min mund og mit indre
(1) Min engel låner jeg til dig
(1) Nogen må våge i verdens nat
(1) Nu går solen sin vej
(1) Nu takker alle Gud
(1) Nu titte til hinanden
(1) O glædelig dag
(1) O Jesus som er kommet at
(1) Op, al den ting, som Gud har gjort
(1) På alle dine veje
(1) Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
(1) Som hønen klukker mindelig
(1) Søndag morgen fra de døde
(1) Så skal dog Satans rige
(1) Talsmand, som på jorderige
(1) Til himlene rækker din miskundhed, Gud
(1) Vor Gud Han er så fast en borg

58 forskellige salmer ialt på 2. søndag i fasten . . . . .