Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 3. søndag i fasten
(7) Behold os Herre ved dit ord
(7) Vor Gud Han er så fast en borg
(5) Godt og ondt i lys og mørke
(5) Se, vi går op til Jerusalem
(4) Den mørke nat forgangen er
(4) Er du modfalden kære ven
(3) Du ved det nok mit hjerte
(3) Løgnens Fader vi forsage
(3) Vor Herre! til dig må jeg ty
(2) Du Ånd fra kirkens første tider
(2) Gud lad dit ord i nåde lykkes
(2) Gud, vi er i gode hænder
(2) Han vidste som tømrer
(2) I østen stiger solen op
(2) Klynke og klage
(2) Kom, Gud Helligånd, kom brat
(2) Min Jesus, lad mit hjerte få
(2) O Gud, vi falder dig til fode
(2) Så skal dog Satans rige
(2) Tunge mørke natteskyer
(1) Aftensukket, nattegråden
(1) Almagts Gud, velsignet vær
(1) Bliv hos os, når dagen hælder
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) De dybeste lag i mit hjerte
(1) Den signede dag med fryd vi ser
(1) Dig store Gud ske ære
(1) Et trofast hjerte Herre min
(1) Forlen os freden, Herre, nu
(1) Fyldt af glæde over livets under
(1) Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre
(1) Guds fred er glæden i dit sind
(1) Guds ord det er vort arvegods
(1) Gør dig nu rede kristenhed
(1) Helligånd, vor sorg du slukke
(1) Helligånden trindt på jord
(1) Her kommer, Jesus, dine små
(1) Herre jeg vil gerne tjene
(1) Herre Jesus, vi er her
(1) Herre, fordi du
(1) Herre, jeg har handlet ilde
(1) I dag er nådens tid
(1) Jeg kender et land
(1) Kom sandheds Ånd og vidne giv
(1) Kærligheds og Sandheds Ånd
(1) Lille barn på voksenarm
(1) Lover den Herre
(1) Lovet være du, Jesus Krist!
(1) Morgenstund har guld i mund
(1) Nu ringer alle klokker mod sky
(1) Når i den største nød vi stå
(1) O Jesus som er kommet at
(1) Op, al den ting, som Gud har gjort
(1) Op, I kristne, ruster eder
(1) Rind nu op i Jesu navn
(1) Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
(1) Vågn op og slå på dine strenge
(1) Øjne, I var lykkelige

58 forskellige salmer ialt på 3. søndag i fasten . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021