Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 Midfaste søndag
(8) Hvad kan os komme til for nød
(6) Herre, hvor skal vi gå hen
(5) Til himlene rækker din miskundhed, Gud
(4) Min Jesus, lad mit hjerte få
(4) Se, vi går op til Jerusalem
(3) Helligånden trindt på jord
(3) Kornet, som dør i jorden
(3) Vågn op og slå på dine strenge
(2) Alt, hvad som fuglevinger fik
(2) Den mørke nat forgangen er
(2) Du, som gik foran os
(2) Giv mig Gud en salmetunge
(2) Herren god, som uden grænser
(2) Hvert et lys i livets nat
(2) Lille Guds barn, hvad skader dig?
(2) Morgenstund har guld i mund
(2) Vi rækker vore hænder frem
(2) Vidunderligst af alt på jord
(2) Vor Herre tar de små i favn
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Den nåde som vor Gud har gjort
(1) Denne er dagen som herren har gjort
(1) Det lakker nu ad aften brat
(1) Dig rummer ej himle
(1) Dit ord, o Gud, som duggen kvæger
(1) Du gav mig, o Herre,
(1) Du, som ud af intet skabte
(1) En bondemand går ud at så,
(1) Forårs-gud
(1) Frelseren er mig en hyrde god
(1) Fuglen har rede, og ræven har grav
(1) Godt og ondt i lys og mørke
(1) Gud, vi er i gode hænder
(1) Guds kirkes grund alene
(1) Guds rige som i stjerneglimt
(1) Helligånd, vor sorg du slukke
(1) Her vil ties, her vil bies
(1) Herre, jeg vil gerne takke
(1) Herrens kirke er på jord
(1) Herrens røst var over vandet
(1) Jesus Krist du gav mig livet
(1) Jesus! At du blev min broder
(1) Lov og tak og evig ære (ske dig)
(1) Lover den Herre
(1) Lovet være du, Jesus Krist!
(1) Midt iblandt os er Guds rige
(1) Nogen må våge i verdens nat
(1) Nu gløder øst i morgenskær
(1) O Jesus, gør det ved din Ånd
(1) O kristelighed
(1) Om alle mine lemmer
(1) Op, alle folk på denne jord
(1) Op, alle, som på jorden bor
(1) Som korn fra mange marker
(1) Som tørstige hjort monne skrige
(1) Velsignelse, al jordens tarv
(1) Vor Herres Jesu mindefest
(1) Øjne, I var lykkelige

58 forskellige salmer ialt på Midfaste søndag . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021