Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 Skærtorsdag
(19) Vor Herre Jesus i den nat
(10) Vor Herres Jesu mindefest
(6) Han står på randen af sin grav
(5) Mørket skjuler jorderige
(5) O glædelig dag
(5) Tunge mørke natteskyer
(4) Dit minde skal, o Jesus, stå
(4) Herren god, som uden grænser
(4) Hører til, I høje himle
(4) Over Kedron jesus træder
(3) Der står et slot i Vesterled
(3) Kornet, som dør i jorden
(3) Mindes vi en fuldtro ven
(3) Nogen må våge i verdens nat
(3) Så går nu sjælens højtid an
(2) Du, som gik foran os
(2) Fred hviler over land og by
(2) Hil dig frelser og forsoner
(2) O kristelighed
(2) Rettens spir det alt er brækket
(1) Den nåde som vor Gud har gjort
(1) Du er vor skat, o Jesus sød
(1) Flammerne er mange, lyset er et
(1) Herre, du vandrer forsoningens vej
(1) Herre, hvor skal vi gå hen
(1) Hyggelig, rolig
(1) Jesus Krist du gav mig livet
(1) Lov og tak og evig ære (ske dig)
(1) Min Jesus, lad mit hjerte få
(1) Nu går solen sin vej
(1) Nu sænkes overalt Guds skabermørke
(1) O Jesus, på din alterfod
(1) Se, vi går op til Jerusalem
(1) Som korn fra mange marker
(1) Vi rækker vore hænder frem
(1) Zion, pris din saliggører

36 forskellige salmer ialt på Skærtorsdag . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021