Organistens musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 3. søndag i advent
(15) Blomstre som en rosengård
(11) Vær velkommen, Herrens år
(9) Tak og ære være Gud
(8) Det første lys er Ordet, talt af Gud
(7) Julebudet til dem, der bygge
(6) Hvorledes skal jeg møde
(5) O kom, o kom, Immanuel
(4) En rose så jeg skyde
(4) Op, glædes alle, glædes nu
(3) Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge
(2) Dommer over levende og døde
(2) Her kommer, Jesus, dine små
(2) Skyerne gråne
(1) Aldrig er jeg uden våde
(1) Bryd frem min hjertes trang at lindre
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Dejlig er jorden
(1) Den signede dag med fryd vi ser
(1) Den yndigste rose er funden
(1) Det er mørkt i disse dage
(1) Du kom til vor runde jord
(1) Du, Herre Krist
(1) En sød og liflig klang
(1) Fred til bod for bittert savn
(1) Fryd dig, du Kristi brud
(1) Glade jul
(1) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(1) Hør det, Zion, trøst for al din vé
(1) I denne søde juletid
(1) I østen stiger solen op
(1) Julen har bragt velsignet bud
(1) Julen har englelyd
(1) Kimer, I klokker
(1) Lad det klinge sødt i sky
(1) Lovet være du, Jesus Krist!
(1) Lyslevende fra Himmerig
(1) Min sjæl, du Herren love
(1) Se nu stiger solen
(1) Som vintergrene
(1) Store Gud og Frelsermand
(1) Vor Herre! til dig må jeg ty

41 forskellige salmer ialt på 3. søndag i advent . . . . .