Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter påske
(11) Hyrden er én, og så hans hjord
(9) Alle mine kilder
(9) Forårs-gud
(7) Du var kun en lille fregne
(6) Det dufter lysegrønt af græs
(4) I østen stiger solen op
(3) Denne er dagen som herren har gjort
(3) Dybe, stille, stærke, milde
(2) Det er så sandt, at ingen så
(2) Du fødtes på jord
(2) Guds ord det er vort arvegods
(2) Jeg er i Herrens hænder
(2) Krist stod op af døde
(2) Nu fryde sig hver kristen mand
(2) Nu ringer alle klokker mod sky
(2) Nu takker alle Gud
(2) Nu titte til hinanden
(2) Til himlene rækker din miskundhed, Gud
(2) Vi kommer til din kirke Gud
(2) Vort løsen er vor tro og dåb
(1) Behold os Herre ved dit ord
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Den signede dag med fryd vi ser
(1) Dig vandre vi så gerne med
(1) Du følger, Herre, al min færd
(1) Du, som vejen er og livet,
(1) Frydeligt med jubelkor
(1) Giv mig Gud en salmetunge
(1) Gud, du som måler i fingerspand himle
(1) Gud, vi er i gode hænder
(1) Guds fred er mer end englevagt
(1) Her kommer, Jesus, dine små
(1) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(1) Hil dig frelser og forsoner
(1) Hvad er det at møde den opstandne mester
(1) Hvad kan os komme til for nød
(1) Hvad mener I om Kristus
(1) Kærlighed fra Gud
(1) Lysets engel går med glans
(1) Min engel låner jeg til dig
(1) Måne og sol
(1) Nu vågne alle Guds fugle små
(1) Når jeg er træt og trist, når modet svigter
(1) O Herre god og frelser from
(1) Op, al den ting, som Gud har gjort
(1) Se nu stiger solen
(1) Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
(1) Skulle jeg dog være bange
(1) Som forårssolen morgenrød
(1) Spænd over os dit himmelsejl
(1) Uberørt af byens travlhed
(1) Velsignelse, al jordens tarv
(1) Vor Herre! til dig må jeg ty
(1) Vågn op og slå på dine strenge

54 forskellige salmer ialt på 2. søndag efter påske . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021