Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter påske
(7) Forårs-gud
(5) Herre, gør mit liv til bøn
(4) Alle mine kilder
(4) Du som går ud fra den levende Gud
(4) Naturen holder pinsefest
(4) Nu blomstertiden kommer
(3) Alt står i Guds faderhånd
(3) Den Mægtige finder vi ikke
(3) Det dufter lysegrønt af græs
(3) Du var kun en lille fregne
(3) Guds egen kære Søn
(3) Jesus er navnet mageløst
(3) Nu gløder øst i morgenskær
(3) Solen stråler over vang
(3) Stol du kun på dit Fadervor
(2) Denne er dagen som herren har gjort
(2) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(2) Hvor der er tro på Gud
(2) Kom, regn af det høje!
(2) Måne og sol
(2) Nu fryde sig hver kristen mand
(2) Nu rinder solen op af østerlide
(2) Nu titte til hinanden
(2) O kristelighed
(2) Op, al den ting, som Gud har gjort
(2) Se nu stiger solen
(2) Som forårssolen morgenrød
(2) Så vældigt det mødte
(2) Vi kommer til din kirke Gud
(1) Aleneste Gud i Himmerig
(1) Beder og I skulle få
(1) Behold os Herre ved dit ord
(1) Den signede dag med fryd vi ser
(1) Der er en vej
(1) Dit minde skal, o Jesus, stå
(1) Du som har tændt millioner af stjerner
(1) Du, som ud af intet skabte
(1) Fred til bod for bittert savn
(1) Giv mig Gud en salmetunge
(1) Guds ord det er vort arvegods
(1) Her kommer, Jesus, dine små
(1) Hil dig frelser og forsoner
(1) Ingen er så tryg i fare
(1) Jesus lever, graven brast
(1) Jesus, dødens overvinder
(1) Kirken den er et gammelt hus
(1) Kirken er som Himmerige
(1) Min sjæl, om du vil nogen tid
(1) Mægtigste Kriste, menighedens Herre
(1) Nu bede vi den Helligånd
(1) Nu står sjælen op af døde
(1) O lad din Ånd nu med os være
(1) Op, alle folk på denne jord
(1) Til klart Guds åsyn vi skal se
(1) Velsignelse, al jordens tarv
(1) Vidunderligst af alt på jord
(1) Vågn op og slå på dine strenge

57 forskellige salmer ialt på 5. søndag efter påske . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021