Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter påske
(8) Nu bede vi den Helligånd
(6) Den nåde som vor Gud har gjort
(5) Du som går ud fra den levende Gud
(5) Nu nærmer sig vor pinsefest
(5) Ånd over ånder, kom ned fra det høje
(4) Talsmand, som på jorderige
(3) Almagts Gud, velsignet vær
(3) Alt står i Guds faderhånd
(3) Det dufter lysegrønt af græs
(3) Solen stråler over vang
(2) Den grund, hvorpå jeg bygger
(2) Flammerne er mange, lyset er et
(2) Guds kirkes grund alene
(2) Kom sandheds Ånd og vidne giv
(2) Kom, regn af det høje!
(2) Kærlighed er lysets kilde
(2) Nu rinder solen op af østerlide
(2) På Jerusalem det ny
(2) Som sus af forårsfugletræk
(1) Bliv hos os, når dagen hælder
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) De dybeste lag i mit hjerte
(1) Den kristne kirkes alderdom
(1) Den lyse dag forgangen er (den blanke)
(1) Dig rummer ej himle
(1) Din Himmel-krone ser vi stråle
(1) Drag ind ad disse porte
(1) Du var kun en lille fregne
(1) Er Gud for mig, så træde
(1) Forårs-gud
(1) Gak ud, min sjæl, betragt med flid
(1) Giv mig Gud en salmetunge
(1) Gud ske tak og lov
(1) Gud, vi er i gode hænder
(1) Guds kærlighed ej grænse ved
(1) Guds menighed, syng for vor skaber i løn
(1) Guds ord det er vort arvegods
(1) Halleluja for lysets drot!
(1) Helligånd, vor sorg du slukke
(1) Herre, gør mit liv til bøn
(1) Hil dig frelser og forsoner
(1) Hvor dejlig skal Guds kirke stå
(1) Jesus, himmelfaren
(1) Kom, Gud Helligånd, kom brat
(1) Kraften fra det høje
(1) Krist stod op af døde
(1) Kærlighed fra Gud
(1) Lovpris vor Herres navn i himmel og på jord
(1) Lyksaligt det folk, som har øre for klang
(1) Lysets engel går med glans
(1) Min Jesus, lad mit hjerte få
(1) Måne og sol
(1) Nu blomstertiden kommer
(1) Nu glæd dig i Herren, mit hjerte
(1) Nu titte til hinanden
(1) O kristelighed
(1) Om salighed og glæde
(1) Op, al den ting, som Gud har gjort
(1) Se nu stiger solen
(1) Sig månen langsomt hæver
(1) Stat op, min sjæl, i morgengry
(1) Så vældigt det mødte
(1) Til Himmels fór den ærens drot
(1) Tænk, at livet koster livet
(1) Tør end nogen ihukomme
(1) Vil natten nu vige,

66 forskellige salmer ialt på 6. søndag efter påske . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021