Organistens musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Pinsedag
(21) I al sin glans
(14) Du som går ud fra den levende Gud
(14) Kraften fra det høje
(8) Apostlene sad i jerusalem
(4) Det dufter lysegrønt af græs
(4) Fra Himlen kom den Helligånd
(4) Kærligheds og Sandheds Ånd
(4) Naturen holder pinsefest
(4) Talsmand, som på jorderige
(4) Ånd over ånder, kom ned fra det høje
(3) Kom sandheds Ånd og vidne giv
(3) Kom, Gud Helligånd, kom brat
(2) Kom, regn af det høje!
(2) Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Du, som den store pinsedag
(1) Du, som gir os liv og gør os glade
(1) Helligånden trindt på jord
(1) Hør himmelsus i tredie time
(1) Nu bede vi den Helligånd
(1) Nu gløder øst i morgenskær
(1) O kristelighed

22 forskellige salmer ialt på Pinsedag . . . . .