Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 4. søndag i advent
(13) Op, glædes alle, glædes nu
(9) Vær velkommen, Herrens år
(6) En rose så jeg skyde
(5) Alle mine kilder
(4) Tak og ære være Gud
(3) Den yndigste rose er funden
(3) Det første lys er Ordet, talt af Gud
(3) Hjerte, løft din glædes vinger
(3) Julebudet til dem, der bygge
(3) Kom, alle kristne
(3) Lad det klinge sødt i sky
(3) Lovet være du, Jesus Krist!
(3) Store Gud og Frelsermand
(2) I denne søde juletid
(2) Jul er en jomfru, der føder en søn
(1) Blåt vælded lys frem bag skyers skred
(1) Dejlig er jorden
(1) Denne er dagen som herren har gjort
(1) Du fødtes på jord
(1) Et barn er født i Betlehem
(1) Fra Himlen højt kom budskab her
(1) Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre
(1) Gør dig nu rede kristenhed
(1) Gør døren høj, gør porten vid
(1) Her kommer, Jesus, dine små
(1) Himlens morgenrøde
(1) Hvorledes skal jeg møde
(1) Hør, hvor englesangen toner
(1) Julen har bragt velsignet bud
(1) Julen har englelyd
(1) Kom, følg i ånden med
(1) Lyslevende fra Himmerig
(1) Maria hun var en jomfru ren
(1) Nu kom der bud fra englekor
(1) Nu vil vi os forsamle
(1) Venner! sagde Guds engel blidt
(1) Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge

37 forskellige salmer ialt på 4. søndag i advent . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021