Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 2. Pinsedag
(12) Du som går ud fra den levende Gud
(9) I al sin glans
(7) Naturen holder pinsefest
(6) Kom sandheds Ånd og vidne giv
(6) Kraften fra det høje
(6) Lov og tak og evig ære (ofrer)
(6) Nu bede vi den Helligånd
(4) Helligånden trindt på jord
(4) O søde Gud, din kærlighed
(4) Ånd over ånder, kom ned fra det høje
(3) Det dufter lysegrønt af græs
(3) Gud Helligånd, opfyld med lyst
(2) Fra Himlen Herrens Ånd nedfór
(2) Gak ud, min sjæl, betragt med flid
(2) Lyksaligt det folk, som har øre for klang
(1) Al magt på jorden
(1) Almagts Gud, velsignet vær
(1) Behold os Herre ved dit ord
(1) De dybeste lag i mit hjerte
(1) Den signede dag med fryd vi ser
(1) Du gav os efter dit behag
(1) Du satte dig selv i de nederstes sted
(1) Flammerne er mange, lyset er et
(1) Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre
(1) Gud Helligånd, vor igenføder
(1) Guds menighed er jordens største under!
(1) Helligånd, vor sorg du slukke
(1) Hør himmelsus i tredie time
(1) Kom, Gud Helligånd, kom brat
(1) Kom, regn af det høje!
(1) Kærlighed er lysets kilde
(1) Lover den Herre
(1) Lyslevende fra Himmerig
(1) Min dag er så ubærlig smuk
(1) Min mund og mit hjerte
(1) Nu fryde sig hver kristen mand
(1) Nu glæd dig i Herren, mit hjerte
(1) Nu gløder øst i morgenskær
(1) Nåden hun er af kongeblod
(1) På Jerusalem det ny
(1) Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
(1) Som korn fra mange marker
(1) Talsmand, som på jorderige
(1) Til himlene rækker din miskundhed, Gud
(1) Venner, lad kun skyer gråne

45 forskellige salmer ialt på 2. Pinsedag . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021