Organistens musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 Trinitatis søndag
(8) Denne er dagen som herren har gjort
(7) Nu takker alle Gud
(6) Alle mine kilder
(5) Bøj, o Helligånd, os alle
(5) Det dufter lysegrønt af græs
(5) Sov sødt barnlille
(3) Aleneste Gud i Himmerig
(3) Guds-husets dør er i vor dåb
(3) Herrens kirke er på jord
(3) Kærlighed til fædrelandet
(2) Al magt på jorden
(2) Den signede dag med fryd vi ser
(2) Gak ud, min sjæl, betragt med flid
(2) Guds igenfødte, ny-levende sjæle
(2) Herren strækker ud sin arm
(2) Nu gløder øst i morgenskær
(2) O kristelighed
(2) O store Gud! vi love dig
(2) Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige
(2) Tør end nogen ihukomme
(2) Ånd over ånder, kom ned fra det høje
(1) Almindelig er Kristi kirke
(1) Alt, hvad som fuglevinger fik
(1) At tro er at komme
(1) Den mørke nat forgangen er
(1) Den store mester kommer
(1) Du som går ud fra den levende Gud
(1) Du Ånd fra kirkens første tider
(1) Du, Herre Krist
(1) Du, som os af nåde stor
(1) Et barn er født i Betlehem
(1) Give da Gud, at hvor vi bo
(1) Gud Helligånd, vor igenføder
(1) Guds menighed, syng for vor skaber i løn
(1) Helligånden trindt på jord
(1) Herre, jeg vil gerne takke
(1) Herrens røst var over vandet
(1) Hos dig, o Jesus, sent om nat
(1) I østen stiger solen op
(1) Jeg kender et land
(1) Jesus er navnet mageløst
(1) Kom, regn af det høje!
(1) Lad dit rige alle vegne
(1) Lille Guds barn, hvad skader dig?
(1) Lov og tak og evig ære (ofrer)
(1) Lover den Herre
(1) Lovsynger Herren, min mund og mit indre
(1) Nu blomstertiden kommer
(1) Nu titte til hinanden
(1) Opstandne Herre, du vil gå
(1) På nåden i Guds hjerte
(1) Sig månen langsomt hæver
(1) Skulle jeg dog være bange
(1) Solen stråler over vang
(1) Tak og ære være Gud
(1) Udrundne er de gamle dage
(1) Vort løsen er vor tro og dåb

57 forskellige salmer ialt på Trinitatis søndag . . . . .