Organistens musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
(5) Gak ud, min sjæl, betragt med flid
(5) Lover Herren! han er nær
(4) Der er en vej
(4) Har hånd du lagt på Herrens plov
(4) Nu gløder øst i morgenskær
(3) Du gav mig, o Herre,
(3) Du, som ud af intet skabte
(3) Gud ske tak og lov
(3) Hyggelig, rolig
(3) O Jesus, du al nådens væld
(3) Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
(2) Det koster mer, end man fra først betænker,
(2) Dit ord, o Gud, som duggen kvæger
(2) Guds menighed, syng for vor skaber i løn
(2) Gør dig nu rede kristenhed
(2) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(2) I østen stiger solen op
(2) Lysets engel går med glans
(2) O Gud, du ved og kender
(1) Aleneste Gud i Himmerig
(1) Alt, hvad som fuglevinger fik
(1) Beder og I skulle få
(1) De dybeste lag i mit hjerte
(1) Den store mester kommer
(1) Denne er dagen som herren har gjort
(1) Du fødtes på jord
(1) Du, som gir os liv og gør os glade
(1) Et fornødent er; det ene
(1) Fuglen har rede, og ræven har grav
(1) Her kommer, Jesus, dine små
(1) Herre, du vandrer forsoningens vej
(1) Herrens røst var over vandet
(1) Herrens røst, som aldrig brister
(1) Jeg ved, på hvem jeg bygger
(1) Jesus, jeg dit kors vil holde
(1) Kender du den livsens kilde
(1) Kærlighed er lysets kilde
(1) Lille barn på voksenarm
(1) Lover Gud, I kristne fromme
(1) Lyksaligt det folk, som har øre for klang
(1) Menneske, din egen magt
(1) Midt iblandt os er Guds rige
(1) Min mund og mit hjerte
(1) Min nåde er dig nok,
(1) Morgenstund har guld i mund
(1) Nu bede vi den Helligånd
(1) Nu rinder solen op af østerlide
(1) Nu takker alle Gud
(1) Nu titte til hinanden
(1) Når jeg er træt og trist, når modet svigter
(1) Op, alle folk på denne jord
(1) Se nu stiger solen
(1) Sig månen langsomt hæver
(1) Stå fast, min sjæl, stå fast
(1) Til himlene rækker din miskundhed, Gud
(1) Tænk, at livet koster livet
(1) Vi rækker vore hænder frem
(1) Vidunderligst af alt på jord
(1) Vor Gud er idel kærlighed
(1) Vågn op og slå på dine strenge
(1) Zion, pris din saliggører

61 forskellige salmer ialt på 2. søndag efter trinitatis . . . . .