Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
(14) Der sad en fisker så tankefuld
(5) Almagts Gud, velsignet vær
(5) Jeg ved, på hvem jeg bygger
(4) Herrens kirke er på jord
(4) Lysets engel går med glans
(4) På Jerusalem det ny
(3) Du som går ud fra den levende Gud
(3) Fuglen har rede, og ræven har grav
(3) Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig!
(3) Himlene, Herre, fortælle din ære
(3) Hvad mener I om Kristus
(3) Kirkeklokke! mellem ædle malme
(3) Kirken den er et gammelt hus
(2) Bøj, o Helligånd, os alle
(2) Det dufter lysegrønt af græs
(2) Du ved det nok mit hjerte
(2) Gud er Gud, før jorden skabtes
(2) Lavt over landet flyver engleskarer
(2) Mægtigste Kriste, menighedens Herre
(2) Nu titte til hinanden
(2) Vor Herres Jesu mindefest
(2) Vort løsen er vor tro og dåb
(1) Al magt på jorden
(1) Aldrig er jeg uden våde
(1) Aleneste Gud i Himmerig
(1) Alt, hvad som fuglevinger fik
(1) Den mørke nat forgangen er
(1) Der står et slot i Vesterled
(1) Dit ord, o Gud, som duggen kvæger
(1) Dit værk er stort, men jeg er svag
(1) Du som har tændt millioner af stjerner
(1) Du, Herre Krist
(1) Dybt fornedres skal enhver
(1) Giv mig Gud en salmetunge
(1) Helligånd, hør, hvad vi bede
(1) Herre Jesus, stærk og mild
(1) Herre, jeg vil gerne takke
(1) Herrens røst, som aldrig brister
(1) Hil dig frelser og forsoner
(1) Hvad er det for en snekke
(1) Hvor Gud sit hus ej bygge vil
(1) Ingen højhed ingen ære
(1) Jesus er navnet mageløst
(1) Kom, Gud Helligånd, kom brat
(1) Lad dit rige alle vegne
(1) Lover Herren! han er nær
(1) Lyksaligt det folk, som har øre for klang
(1) Min engel låner jeg til dig
(1) Min mund og mit hjerte
(1) Nu gløder øst i morgenskær
(1) Nu takker alle Gud
(1) På nåden i Guds hjerte
(1) Rejs op dit hoved al kristenhed
(1) Sov sødt barnlille
(1) Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige
(1) Velsignelse, al jordens tarv
(1) Vor Gud Han er så fast en borg
(1) Vågn op og slå på dine strenge

58 forskellige salmer ialt på 5. søndag efter trinitatis . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021