Organistens musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 5. søndag efter trinitatis
(13) Der sad en fisker så tankefuld
(5) Almagts Gud, velsignet vær
(5) Jeg ved, på hvem jeg bygger
(4) Herrens kirke er på jord
(4) På Jerusalem det ny
(3) Fuglen har rede, og ræven har grav
(3) Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig!
(3) Himlene, Herre, fortælle din ære
(3) Hvad mener I om Kristus
(3) Kirkeklokke! mellem ædle malme
(3) Kirken den er et gammelt hus
(3) Lysets engel går med glans
(2) Du som går ud fra den levende Gud
(2) Du ved det nok mit hjerte
(2) Gud er Gud, før jorden skabtes
(2) Lavt over landet flyver engleskarer
(2) Vor Herres Jesu mindefest
(2) Vort løsen er vor tro og dåb
(1) Al magt på jorden
(1) Aldrig er jeg uden våde
(1) Aleneste Gud i Himmerig
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Den mørke nat forgangen er
(1) Der står et slot i Vesterled
(1) Det dufter lysegrønt af græs
(1) Dit ord, o Gud, som duggen kvæger
(1) Dit værk er stort, men jeg er svag
(1) Du som har tændt millioner af stjerner
(1) Du, Herre Krist
(1) Giv mig Gud en salmetunge
(1) Helligånd, hør, hvad vi bede
(1) Herre Jesus, stærk og mild
(1) Herrens røst, som aldrig brister
(1) Hil dig frelser og forsoner
(1) Hvad er det for en snekke
(1) Hvor Gud sit hus ej bygge vil
(1) Ingen højhed ingen ære
(1) Jesus er navnet mageløst
(1) Kom, Gud Helligånd, kom brat
(1) Lad dit rige alle vegne
(1) Lover Herren! han er nær
(1) Lyksaligt det folk, som har øre for klang
(1) Min engel låner jeg til dig
(1) Min mund og mit hjerte
(1) Mægtigste Kriste, menighedens Herre
(1) Nu gløder øst i morgenskær
(1) Nu takker alle Gud
(1) Nu titte til hinanden
(1) På nåden i Guds hjerte
(1) Rejs op dit hoved al kristenhed
(1) Sov sødt barnlille
(1) Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige
(1) Velsignelse, al jordens tarv
(1) Vor Gud Han er så fast en borg
(1) Vågn op og slå på dine strenge

55 forskellige salmer ialt på 5. søndag efter trinitatis . . . . .