Organistens musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
(8) Min mund og mit hjerte
(6) Loven er et helligt bud
(5) Nu gløder øst i morgenskær
(3) Gud herren så til jorden ned
(3) Guds igenfødte, ny-levende sjæle
(3) Guds-husets dør er i vor dåb
(3) Kærlighed er lysets kilde
(3) Til himlene rækker din miskundhed, Gud
(2) Af dybsens nød, o Gud, til dig
(2) Alle mine kilder
(2) Den nåde som vor Gud har gjort
(2) Du som freden mig forkynder
(2) Gud, du som lyset og dagen oplod
(2) Jesus er navnet mageløst
(2) Kærlighed fra Gud
(2) Min dag er så ubærlig smuk
(2) Morgenstund har guld i mund
(2) Nu rinder solen op af østerlide
(2) Nåden hun er af kongeblod
(2) O Jesus, du al nådens væld
(2) På Guds nåde i al våde
(2) Rejs op dit hoved al kristenhed
(2) Vor Gud Han er så fast en borg
(1) Aleneste Gud i Himmerig
(1) Almindelig er Kristi kirke
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Den mørke nat forgangen er
(1) Den signede dag med fryd vi ser
(1) Din Himmel-krone ser vi stråle
(1) Dit ord, o Gud, som duggen kvæger
(1) Dommer over levende og døde
(1) Du folk, som kristne kaldes vil
(1) Giv mig Gud en salmetunge
(1) Gud Helligånd, o kom
(1) Gud ske tak og lov
(1) Guds menighed, syng for vor skaber i løn
(1) Guds ord det er vort arvegods
(1) Har hånd du lagt på Herrens plov
(1) Herre, du vandrer forsoningens vej
(1) Hvor blev Guds jord et dejligt sted
(1) I al sin glans
(1) I Jesus søger jeg min fred
(1) Kender du den livsens kilde
(1) Kom sandheds Ånd og vidne giv
(1) Kom, Gud Helligånd, kom brat
(1) Lille barn på voksenarm
(1) Lysets engel går med glans
(1) Min sjæl, om du vil nogen tid
(1) Morgenrøden sig udstrækker
(1) Nogen må våge i verdens nat
(1) Nu fryde sig hver kristen mand
(1) Nu står sjælen op af døde
(1) O, hvor er nåde-stolen
(1) O, lytter til, I folk
(1) Se nu stiger solen
(1) Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
(1) Stod med Krist vi op af døde
(1) Tak og ære være Gud
(1) Til dig alene, Herre Krist
(1) Trods længselens smerte
(1) Vor Gud er idel kærlighed
(1) Vågn op og slå på dine strenge

62 forskellige salmer ialt på 6. søndag efter trinitatis . . . . .