Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
(6) Nu rinder solen op af østerlide
(4) Kom, Gud Helligånd, kom brat
(4) Lille Guds barn, hvad skader dig?
(3) Er du modfalden kære ven
(3) Se nu stiger solen
(2) Almagts Gud, velsignet vær
(2) Den mørke nat forgangen er
(2) For dig, o Herre, som dage kun
(2) Fuglen har rede, og ræven har grav
(2) Gud, vi er i gode hænder
(2) Hjerte, lad dig ej indbilde
(2) Ingen er så tryg i fare
(2) Jesus lever, graven brast
(2) Lover den Herre
(2) Midt iblandt os er Guds rige
(2) Min mund og mit hjerte
(2) Nu vågne alle Guds fugle små
(2) O glædelig dag
(2) Synes det i kors og pine
(2) Tænk, at livet koster livet
(2) Vor Gud Han er så fast en borg
(1) Alt står i Guds faderhånd
(1) Alt, hvad som fuglevinger fik
(1) Befal du dine veje
(1) Behold os Herre ved dit ord
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Den store mester kommer
(1) Denne er dagen som herren har gjort
(1) Det dufter lysegrønt af græs
(1) Det er så yndigt at følges ad (hvor banet)
(1) Dommer over levende og døde
(1) Du som går ud fra den levende Gud
(1) Du, Herre Krist
(1) En sommerlugt af tjære, tang og varme asfaltfødder
(1) En vej eller anden, vor Herre ved råd
(1) Fyldt af glæde over livets under
(1) Gak ud, min sjæl, betragt med flid
(1) Gud ene tiden deler
(1) Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre
(1) Gud Helligånd, o kom
(1) Gud ske tak og lov
(1) Guds igenfødte, ny-levende sjæle
(1) Guds ord det er vort arvegods
(1) Herre, du vandrer forsoningens vej
(1) Herren strækker ud sin arm
(1) I al sin glans
(1) I Jesus søger jeg min fred
(1) Jeg er i Herrens hænder
(1) Jesus er mit liv i live
(1) Jesus er navnet mageløst
(1) Jesus! At du blev min broder
(1) Jesus, kom dog nær til mig
(1) Jesus, min drot
(1) Kom sandheds Ånd og vidne giv
(1) Kærlighed er lysets kilde
(1) Kærlighed fra Gud
(1) Lille barn på voksenarm
(1) Lovsynger Herren, min mund og mit indre
(1) Lyksaligt det folk, som har øre for klang
(1) Min dag er så ubærlig smuk
(1) Min sjæl, du Herren love
(1) Morgenstund har guld i mund
(1) Nu gløder øst i morgenskær
(1) O Helligånd, kom til os ned
(1) O kristelighed
(1) Op, al den ting, som Gud har gjort
(1) Op, alle, som på jorden bor
(1) På alle dine veje
(1) På Guds nåde i al våde
(1) På nåden i Guds hjerte
(1) Rind nu op i Jesu navn
(1) Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
(1) Skulle jeg dog være bange
(1) Sorrig og glæde de vandre til hobe
(1) Så vældigt det mødte
(1) Tak for al din fødsels glæde
(1) Tak og ære være Gud
(1) Vi kommer, Herre, til dig ind
(1) Vidunderligst af alt på jord
(1) Vort liv blev reddet
(1) Ånd over ånder, kom ned fra det høje

81 forskellige salmer ialt på 7. søndag efter trinitatis . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021