Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
(10) Gud lad dit ord i nåde lykkes
(5) Tusind år stod kristi kirke
(4) Behold os Herre ved dit ord
(4) Himlene, Herre, fortælle din ære
(4) Hyrden er én, og så hans hjord
(4) På Jerusalem det ny
(3) Ak Gud fra himlen se herned
(3) Alt står i Guds faderhånd
(3) Far, verden, far vel
(3) Gak ud, min sjæl, betragt med flid
(3) Jeg ved, på hvem jeg bygger
(3) Kom sandheds Ånd og vidne giv
(3) Om alle mine lemmer
(2) Den nåde som vor Gud har gjort
(2) Dig være ære
(2) Dit ord, o Gud, som duggen kvæger
(2) Kom, regn af det høje!
(2) Min sjæl, om du vil nogen tid
(2) Morgenstund har guld i mund
(2) Nu titte til hinanden
(2) Op dog, Zion! ser du ej
(2) Op, al den ting, som Gud har gjort
(1) Alt, hvad som fuglevinger fik
(1) At tro er at komme
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Dejlig er jorden
(1) Denne er dagen som herren har gjort
(1) Det er så yndigt at følges ad (hvor banet)
(1) Du, Herre Krist
(1) Du, som ud af intet skabte
(1) Giv mig Gud en salmetunge
(1) Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre
(1) Guds ord det er vort arvegods
(1) Helligånd, hør, hvad vi bede
(1) Helligånd, vor sorg du slukke
(1) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(1) Herrens kirke er på jord
(1) Herrens røst var over vandet
(1) Hil dig frelser og forsoner
(1) Jesus er navnet mageløst
(1) Kirken den er et gammelt hus
(1) Klokken slår, tiden går
(1) Nu bede vi den Helligånd
(1) Nu rinder solen op af østerlide
(1) Nu takker alle Gud
(1) O Gud, du ved og kender
(1) O Jesus, du al nådens væld
(1) Se nu stiger solen
(1) Spænd over os dit himmelsejl
(1) Så vældigt det mødte
(1) Talsmand, som på jorderige
(1) Vi kommer, Herre, til dig ind
(1) Vidunderligst af alt på jord
(1) Vor Gud Han er så fast en borg
(1) Vor Herre! til dig må jeg ty
(1) Vor tro er den forvisning på
(1) Vågn op og slå på dine strenge
(1) Ånd over ånder, kom ned fra det høje

58 forskellige salmer ialt på 8. søndag efter trinitatis . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021