Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
(5) Vidunderligst af alt på jord
(4) Den nåde som vor Gud har gjort
(4) Dommer over levende og døde
(4) Du gav mig, o Herre,
(4) Gud er Gud, før jorden skabtes
(4) Nu gløder øst i morgenskær
(3) Alt står i Guds faderhånd
(3) Du skal i denne verden ej
(3) Herre jeg vil gerne tjene
(3) Kærligheds og Sandheds Ånd
(3) Nu rinder solen op af østerlide
(3) O kristelighed
(3) Vågn op og slå på dine strenge
(2) Bliv lys! Lød Guds ord
(2) Den mørke nat forgangen er
(2) Giv mig Gud en salmetunge
(2) Gud ske tak og lov
(2) Guds menighed er jordens største under!
(2) Helligånden trindt på jord
(2) I østen stiger solen op
(2) Lille barn på voksenarm
(2) Morgenstund har guld i mund
(2) O Gud, du ved og kender
(2) Tør end nogen ihukomme
(1) Aldrig er jeg uden våde
(1) Aleneste Gud i Himmerig
(1) Arbejd, til natten kommer
(1) Befal du dine veje
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) De dybeste lag i mit hjerte
(1) Dejlig er jorden
(1) Den signede dag med fryd vi ser
(1) Den store mester kommer
(1) Det er så yndigt at følges ad (hvor banet)
(1) Dig store Gud ske ære
(1) Dig være, mildeste Gud Fader
(1) Er du modfalden kære ven
(1) Fyldt af glæde over livets under
(1) Gud herren så til jorden ned
(1) Guds kærlighed ej grænse ved
(1) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(1) Herre, gør mit liv til bøn
(1) Herre, jeg vil gerne takke
(1) Herrens kirke er på jord
(1) Hvor der er tro på Gud
(1) Hvor lystig sød og yndig
(1) I underværkers land jeg bor
(1) Kom sandheds Ånd og vidne giv
(1) Lyksaligt det folk, som har øre for klang
(1) Lysets engel går med glans
(1) Min sjæl, du Herren love
(1) Måne og sol
(1) Nogen må våge i verdens nat
(1) Nu takker alle Gud
(1) Nu vågne alle Guds fugle små
(1) Nåden er din dagligdag
(1) O Helligånd, kom til os ned
(1) Tak og ære være Gud
(1) Til himlene rækker din miskundhed, Gud
(1) Til klart Guds åsyn vi skal se
(1) Uforsagt vær på vagt
(1) Vi kommer, Herre, til dig ind
(1) Vi rækker vore hænder frem
(1) Vor klippe vi slippe umulig
(1) Ånd over ånder, kom ned fra det høje

65 forskellige salmer ialt på 9. søndag efter trinitatis . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021