Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
(5) Min mund og mit hjerte
(4) Gud ene tiden deler
(4) Guds fred er mer end englevagt
(4) Nu takker alle Gud
(4) På Jerusalem det ny
(3) Alt, hvad som fuglevinger fik
(3) Denne er dagen som herren har gjort
(3) Fred til bod for bittert savn
(3) Morgenstund har guld i mund
(3) Tænk, at livet koster livet
(2) Aleneste Gud i Himmerig
(2) Du fødtes på jord
(2) Forgæves er vor kraft og kunst
(2) Fuglen har rede, og ræven har grav
(2) Guds menighed, syng for vor skaber i løn
(2) Gør døren høj, gør porten vid
(2) Himlene, Herre, fortælle din ære
(2) Hyggelig, rolig
(2) I dag er nådens tid
(2) Nu bede vi den Helligånd
(2) Nu gløder øst i morgenskær
(2) Nåden hun er af kongeblod
(2) Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
(2) Vor Gud Han er så fast en borg
(2) Vågn op og slå på dine strenge
(1) Alle mine kilder
(1) Almindelig er Kristi kirke
(1) Alt står i Guds faderhånd
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Dejlig er jorden
(1) Den mørke nat forgangen er
(1) Den signede dag med fryd vi ser
(1) Det dufter lysegrønt af græs
(1) Det er så yndigt at følges ad (hvor banet)
(1) Din kirke gode Gud
(1) Dit ord, o Gud, som duggen kvæger
(1) Du som går ud fra den levende Gud
(1) Du, Herre Krist
(1) Du, som gir os liv og gør os glade
(1) Fra Himmelen hid til os ned
(1) Fredløs er freden
(1) Gak ud, min sjæl, betragt med flid
(1) Gud ske tak og lov
(1) Gud, du som lyset og dagen oplod
(1) Gud, vi er i gode hænder
(1) Guds ord det er vort arvegods
(1) Guds riges evangelium
(1) Gør dig nu rede kristenhed
(1) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(1) Herrens kirke er på jord
(1) Hvo vil med til Himmerige
(1) I østen stiger solen op
(1) Jeg kender ham
(1) Jeg ved en blomst
(1) Klynke og klage
(1) Kom, regn af det høje!
(1) Kærlighed er lysets kilde
(1) Lille barn på voksenarm
(1) Loven er et helligt bud
(1) Lovsynger Herren, min mund og mit indre
(1) Lyksaligt det folk, som har øre for klang
(1) Nu står sjælen op af døde
(1) O Gud, du ved og kender
(1) O Gud, vi falder dig til fode
(1) Om alle mine lemmer
(1) Op, al den ting, som Gud har gjort
(1) Op, alle folk på denne jord
(1) Op, alle, som på jorden bor
(1) Solen stråler over vang
(1) Sorrig og glæde de vandre til hobe
(1) Sov sødt barnlille
(1) Tør end nogen ihukomme
(1) Uberørt af byens travlhed
(1) Vi kommer til din kirke Gud
(1) Vi pløjed og vi såede
(1) Vidunderligst af alt på jord

76 forskellige salmer ialt på 10. søndag efter trinitatis . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021