Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
(6) Giv mig Gud en salmetunge
(5) Blomstre som en rosengård
(5) Du som går ud fra den levende Gud
(5) I underværkers land jeg bor
(5) Min mund og mit hjerte
(4) Den Mægtige finder vi ikke
(4) Himlene, Herre, fortælle din ære
(4) Morgenstund har guld i mund
(3) Alle mine kilder
(3) Du gav mig, o Herre,
(3) Guds ord det er vort arvegods
(3) Vi pløjed og vi såede
(2) Den signede dag med fryd vi ser
(2) Dommer over levende og døde
(2) Du gav os efter dit behag
(2) En sommerlugt af tjære, tang og varme asfaltfødder
(2) Lysets engel går med glans
(2) Måne og sol
(2) Se nu stiger solen
(1) Af dybsens nød, o Gud, til dig
(1) Alt, hvad som fuglevinger fik
(1) Befal du dine veje
(1) Bliv hos os, når dagen hælder
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Dejlig er jorden
(1) Denne er dagen som herren har gjort
(1) Dig være, mildeste Gud Fader
(1) Dit ord, o Gud, som duggen kvæger
(1) Et suk igennem verden går
(1) For dig, o Herre, som dage kun
(1) Godt og ondt i lys og mørke
(1) Gud Helligånd, opfyld med lyst
(1) Gud ske tak og lov
(1) Helligånd, vor sorg du slukke
(1) Herre Jesus, vi er her
(1) Herre, hvor skal vi gå hen
(1) Herren han har besøgt sit folk
(1) I østen stiger solen op
(1) Ingen er så tryg i fare
(1) Jeg tror det, min genløser
(1) Jesus lever, graven brast
(1) Jesus os til trøst og gavn
(1) Kom sandheds Ånd og vidne giv
(1) Kom, Gud Faders Ånd fuldgod
(1) Kom, Gud Helligånd, kom brat
(1) Kærlighed er lysets kilde
(1) Lille barn på voksenarm
(1) Lille Guds barn, hvad skader dig?
(1) Lovsynger Herren, min mund og mit indre
(1) Midt iblandt os er Guds rige
(1) Min dag er så ubærlig smuk
(1) Nu bede vi den Helligånd
(1) Nu gløder øst i morgenskær
(1) Nu rinder solen op af østerlide
(1) Nu vågne alle Guds fugle små
(1) Om alle mine lemmer
(1) Op, al den ting, som Gud har gjort
(1) Som den gyldne sol frembryder
(1) Sov sødt barnlille
(1) Talsmand, som på jorderige
(1) Til klart Guds åsyn vi skal se
(1) Uberørt af byens travlhed
(1) Vi kommer til din kirke Gud
(1) Vor Gud Han er så fast en borg
(1) Vågn op og slå på dine strenge
(1) Ånd over ånder, kom ned fra det høje

66 forskellige salmer ialt på 12. søndag efter trinitatis . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021