Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
(7) Guds kærlighed ej grænse ved
(6) Lysets engel går med glans
(4) Kærlighed er lysets kilde
(4) Øjne, I var lykkelige
(3) Den mørke nat forgangen er
(3) Den nåde som vor Gud har gjort
(3) Herre jeg vil gerne tjene
(3) Hil dig frelser og forsoner
(3) Menneske, din egen magt
(3) Vågn op og slå på dine strenge
(2) Alle mine kilder
(2) Bøj, o Helligånd, os alle
(2) Du gav os efter dit behag
(2) Du, som gir os liv og gør os glade
(2) En liden stund i rosens lund
(2) Gud er min næste
(2) Guds ord det er vort arvegods
(2) Herre, du vandrer forsoningens vej
(2) Herre, jeg vil gerne takke
(2) Herren god, som uden grænser
(2) Kom, Gud Helligånd, kom brat
(2) Morgenstund har guld i mund
(2) Nogen må våge i verdens nat
(2) O Gud, min synd du sænke ned
(1) At tro er at komme
(1) Den signede dag med fryd vi ser
(1) Denne er dagen som herren har gjort
(1) Dig være ære
(1) Din Himmel-krone ser vi stråle
(1) Du satte dig selv i de nederstes sted
(1) Du som freden mig forkynder
(1) Du, som ud af intet skabte
(1) Fred til bod for bittert savn
(1) Guds menighed, syng for vor skaber i løn
(1) Jesus, min drot
(1) Kærlighed fra Gud
(1) Lille barn på voksenarm
(1) Lov, pris og tak, at du har givet
(1) Loven er et helligt bud
(1) Lover den Herre
(1) Lovsynger Herren, min mund og mit indre
(1) Min mund og mit hjerte
(1) Min nåde er dig nok,
(1) Nu fryde sig hver kristen mand
(1) Nu glæd dig i Herren, mit hjerte
(1) Nu rinder solen op af østerlide
(1) Nu titte til hinanden
(1) O Gud, vi falder dig til fode
(1) Se nu stiger solen
(1) Sommer var det
(1) Spænd over os dit himmelsejl
(1) Stol du kun på dit Fadervor
(1) Til dig alene, Herre Krist
(1) Vi kommer til din kirke Gud
(1) Vi pløjed og vi såede
(1) Vi rækker vore hænder frem
(1) Vor Gud er idel kærlighed
(1) Vor Herre tar de små i favn

58 forskellige salmer ialt på 13. søndag efter trinitatis . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021