Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
(8) Du gav mig, o Herre,
(8) Lille Guds barn, hvad skader dig?
(7) Nu falmer skoven
(5) Jesus, kom dog nær til mig
(4) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(4) Ingen er så tryg i fare
(4) Vi pløjed og vi såede
(3) Denne er dagen som herren har gjort
(3) Fuglen har rede, og ræven har grav
(3) Guds fred er glæden i dit sind
(3) Morgenstund har guld i mund
(3) Se nu stiger solen
(3) Tegnbuen står i skyen
(2) Alt står i Guds faderhånd
(2) Befal du dine veje
(2) Den signede dag med fryd vi ser
(2) Du, som gir os liv og gør os glade
(2) Et fornødent er; det ene
(2) Hyggelig, rolig
(2) I østen stiger solen op
(2) Jeg kender et land
(2) Lover Herren! han er nær
(2) Lovsynger Herren, min mund og mit indre
(2) Min mund og mit hjerte
(2) Nu bede vi den Helligånd
(2) Nu takker alle Gud
(2) Nu titte til hinanden
(2) Vi kommer til din kirke Gud
(1) Al magt på jorden
(1) Aldrig er jeg uden våde
(1) Almægtige og kære Gud
(1) Du kommer, Jesus, i vor dåb
(1) Du, Herre Krist
(1) Giv mig Gud en salmetunge
(1) Gud ske tak og lov
(1) Gud, du fra dine de herlige højeloftssale
(1) Har hånd du lagt på Herrens plov
(1) Herren han har besøgt sit folk
(1) Herrens røst var over vandet
(1) Hil dig frelser og forsoner
(1) Jeg er i Herrens hænder
(1) Jesus os til trøst og gavn
(1) Kom, Gud Helligånd, kom brat
(1) Min engel låner jeg til dig
(1) Min Jesus er for mig begyndelse og ende
(1) Mægtigste Kriste, menighedens Herre
(1) Måne og sol
(1) Nu rinder solen op af østerlide
(1) Nu ringer alle klokker mod sky
(1) Nåden er din dagligdag
(1) Som fisk i hav og fugl i luft
(1) Sommer var det
(1) Sorrig og glæde de vandre til hobe
(1) Spænd over os dit himmelsejl
(1) Til himlene rækker din miskundhed, Gud
(1) Tør end nogen ihukomme
(1) Vidunderligst af alt på jord
(1) Vågn op og slå på dine strenge

58 forskellige salmer ialt på 15. søndag efter trinitatis . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021