Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
(9) Nu falmer skoven
(7) Du gav mig, o Herre,
(6) Vi pløjed og vi såede
(5) Se nu stiger solen
(4) Herren han har besøgt sit folk
(4) Sommer var det
(3) At sige verden ret farvel
(3) Helligånd, hør, hvad vi bede
(3) Kom, Gud Helligånd, kom brat
(3) Min Jesus, lad mit hjerte få
(3) Nu takker alle Gud
(3) Solen stod sort over byen den morgen
(3) Stat op, min sjæl, i morgengry
(2) Denne er dagen som herren har gjort
(2) Giv mig Gud en salmetunge
(2) Hil dig frelser og forsoner
(2) Jesus lever, graven brast
(2) Kraften fra det høje
(2) Lazarus lå i sin grav
(2) Morgenstund har guld i mund
(2) Som dug på slagne enge
(2) Sorrig og glæde de vandre til hobe
(2) Spænd over os dit himmelsejl
(2) Til himlene rækker din miskundhed, Gud
(2) Ånden opgav enkesønnen
(1) De dybeste lag i mit hjerte
(1) Dejlig er jorden
(1) Den mørke nat forgangen er
(1) Der er en vej, som vi alle går alene
(1) Det dufter lysegrønt af græs
(1) Dig være ære
(1) Du følger, Herre, al min færd
(1) Dybt hælder året i sin gang
(1) For dig, o Herre, som dage kun
(1) Gud ske tak og lov
(1) Gud, du som lyset og dagen oplod
(1) Guds fred er glæden i dit sind
(1) Har hånd du lagt på Herrens plov
(1) Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig!
(1) Helligånden trindt på jord
(1) I underværkers land jeg bor
(1) Jeg kender et land
(1) Kornet, som dør i jorden
(1) Krist stod op af døde
(1) Lille Guds barn, hvad skader dig?
(1) Med den enbårnes herlighed
(1) Måne og sol
(1) Nu går solen sin vej
(1) Nu rinder solen op af østerlide
(1) Nu står sjælen op af døde
(1) O Gud, du ved og kender
(1) Som forårssolen morgenrød
(1) Sov sødt barnlille
(1) Tag det sorte kors fra graven
(1) Tunge mørke natteskyer
(1) Under dine vingers skygge
(1) Ængstede hjerte

57 forskellige salmer ialt på 16. søndag efter trinitatis . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021