Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
(5) Dybt hælder året i sin gang
(4) Himlene, Herre, fortælle din ære
(4) Lysets engel går med glans
(3) Dybt fornedres skal enhver
(3) Godt og ondt i lys og mørke
(3) Guds igenfødte, ny-levende sjæle
(3) I østen stiger solen op
(3) Nu står der skum fra bølgetop
(3) O glædelig dag
(3) Op, al den ting, som Gud har gjort
(2) Aldrig er jeg uden våde
(2) Denne er dagen som herren har gjort
(2) Der er en vej
(2) Du gav mig, o Herre,
(2) Giv mig Gud en salmetunge
(2) Hyggelig, rolig
(2) Lover den Herre
(2) Lover Herren! han er nær
(2) Midt iblandt os er Guds rige
(2) Min mund og mit hjerte
(2) Morgenstund har guld i mund
(2) Nogen må våge i verdens nat
(2) Nu falmer skoven
(2) Nu ringer alle klokker mod sky
(2) Nu takker alle Gud
(2) Søndag er Vor Herres dag
(2) Til himlene rækker din miskundhed, Gud
(2) Vi pløjed og vi såede
(1) Aleneste Gud i Himmerig
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Dejlig er jorden
(1) Det er så yndigt at følges ad (hvor banet)
(1) Dig være ære
(1) Dit værk er stort, men jeg er svag
(1) Du er opstandne sejrshelt
(1) Du fødtes på jord
(1) Gud efter dig jeg længes
(1) Gud, du fra dine de herlige højeloftssale
(1) Guds kærlighed ej grænse ved
(1) Guds menighed, syng for vor skaber i løn
(1) Går det, Herre, som jeg vil
(1) Herre, jeg vil gerne takke
(1) Jesus Krist du gav mig livet
(1) Lyksaligt det folk, som har øre for klang
(1) Menneske, din egen magt
(1) Min engel låner jeg til dig
(1) Min Jesus, lad mit hjerte få
(1) Mægtigste Kriste, menighedens Herre
(1) Måne og sol
(1) Nu gløder øst i morgenskær
(1) Nåden er din dagligdag
(1) O Gud, du ved og kender
(1) O, havde jeg dog tusind tunger
(1) På nåden i Guds hjerte
(1) Slip os arme ej
(1) Sov sødt barnlille
(1) Tiden skrider, dagen rinder
(1) Til klart Guds åsyn vi skal se
(1) Vi kommer, Herre, til dig ind
(1) Vor Herre tar de små i favn
(1) Vågn op og slå på dine strenge
(1) Ængstede hjerte
(1) Ånd over ånder, kom ned fra det høje

63 forskellige salmer ialt på 17. søndag efter trinitatis . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021