Organistens musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 18. søndag efter trinitatis
(6) Kærlighed er lysets kilde
(5) Hvad mener I om Kristus
(5) Vintræ og grene og frugt hører sammen
(4) Den nåde som vor Gud har gjort
(4) Dybt hælder året i sin gang
(4) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(4) Nu falmer skoven
(4) O kristelighed
(3) Jesus! At du blev min broder
(3) Kærlighed fra Gud
(3) Vor Gud er idel kærlighed
(2) Du gav mig, o Herre,
(2) I østen stiger solen op
(2) Jesus er navnet mageløst
(2) Nu bede vi den Helligånd
(2) O Gud, du ved og kender
(2) Vi pløjed og vi såede
(1) Befal du dine veje
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Den klare sol går ned
(1) Den yndigste rose er funden
(1) Du fødtes på jord
(1) Du som går ud fra den levende Gud
(1) Du, som gir os liv og gør os glade
(1) Giv mig Gud en salmetunge
(1) Gud herren så til jorden ned
(1) Guds igenfødte, ny-levende sjæle
(1) Helligånden trindt på jord
(1) Herre jeg vil gerne tjene
(1) Herre Jesus, vi er her
(1) Hil dig frelser og forsoner
(1) Himlene, Herre, fortælle din ære
(1) Hvilestunden er i vente
(1) Hvordan takker vi vor Herre
(1) Kom, regn af det høje!
(1) Loven er et helligt bud
(1) Lover den Herre
(1) Lovsynger Herren, min mund og mit indre
(1) Måne og sol
(1) Nu går solen sin vej
(1) Nu rinder solen op af østerlide
(1) Nu står der skum fra bølgetop
(1) Nu takker alle Gud
(1) Nåden hun er af kongeblod
(1) Rind nu op i Jesu navn
(1) Sig månen langsomt hæver
(1) Skal kærlighed sin prøve stå
(1) Som markens blomst henvisner fage
(1) Tak for al din fødsels glæde
(1) Til Himmels fór den ærens drot
(1) Tunge mørke natteskyer
(1) Ængstede hjerte

52 forskellige salmer ialt på 18. søndag efter trinitatis . . . . .