Organistens musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 20. søndag efter trinitatis
(4) Dybt hælder året i sin gang
(4) O Gud, du ved og kender
(4) På Jerusalem det ny
(3) Fuglen har rede, og ræven har grav
(3) Guds menighed, syng for vor skaber i løn
(3) I dag er nådens tid
(3) På Guds nåde i al våde
(2) Bliv hos os, når dagen hælder
(2) Dommer over levende og døde
(2) Du som går ud fra den levende Gud
(2) Gud herren så til jorden ned
(2) Guds igenfødte, ny-levende sjæle
(2) Hil dig frelser og forsoner
(2) Jesus, se til os i nåde
(2) Morgenrøden sig udstrækker
(2) Som en pottemager
(2) Tør end nogen ihukomme
(2) Vi rækker vore hænder frem
(1) Af dybsens nød, o Gud, til dig
(1) Alle mine kilder
(1) Den mørke nat forgangen er
(1) Den store mester kommer
(1) Denne er dagen som herren har gjort
(1) Du som har tændt millioner af stjerner
(1) Gud skal alting mage
(1) Guds kærlighed ej grænse ved
(1) Guds ord det er vort arvegods
(1) Hvorledes skal jeg møde
(1) I østen stiger solen op
(1) Jesus Krist du gav mig livet
(1) Jesus, livets rige kilde
(1) Kom, Gud Faders Ånd fuldgod
(1) Kærlighed fra Gud
(1) Luk øjne op, o kristenhed
(1) Morgenstund har guld i mund
(1) Nu bede vi den Helligånd
(1) Nu falmer skoven
(1) Nu står der skum fra bølgetop
(1) Nu sænkes overalt Guds skabermørke
(1) Op dog, Zion! ser du ej
(1) Se nu stiger solen
(1) Sig månen langsomt hæver
(1) Som vintergrene
(1) Sov sødt barnlille
(1) Til dig alene, Herre Krist
(1) Til himlene rækker din miskundhed, Gud
(1) Tunge mørke natteskyer
(1) Vor Gud Han er så fast en borg
(1) Øjne, I var lykkelige
(1) Ånd over ånder, kom ned fra det høje

50 forskellige salmer ialt på 20. søndag efter trinitatis . . . . .