Organistens musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
(6) Sov sødt barnlille
(5) Der er en vej
(4) Hil dig frelser og forsoner
(4) Nu titte til hinanden
(3) Fred til bod for bittert savn
(3) Klynke og klage
(3) Min dag er så ubærlig smuk
(3) Vågn op og slå på dine strenge
(2) Den nåde som vor Gud har gjort
(2) Gud herren så til jorden ned
(2) Gud, vi er i gode hænder
(2) Lille Guds barn, hvad skader dig?
(2) Lovsynger Herren, min mund og mit indre
(2) Lysets engel går med glans
(2) Mægtigste Kriste, menighedens Herre
(2) Nogen må våge i verdens nat
(2) O Gud, du ved og kender
(2) Som vintergrene
(2) Syndernes forladelse
(1) Af diendes og spædes mund
(1) Af dybsens nød, o Gud, til dig
(1) Bøj, o Helligånd, os alle
(1) Den sommer svandt så hastigt
(1) Dommer over levende og døde
(1) Du som går ud fra den levende Gud
(1) Du, som skylden os forlader
(1) Gør dig nu rede kristenhed
(1) Herre Jesus, kom at røre
(1) Himlene, Herre, fortælle din ære
(1) Hvor der er tro på Gud
(1) Hvor kan jeg noksom skønne på
(1) Kom, regn af det høje!
(1) Lille barn på voksenarm
(1) Lover den Herre
(1) Morgenrøden sig udstrækker
(1) Nu bede vi den Helligånd
(1) Nu gløder øst i morgenskær
(1) Nu rinder solen op af østerlide
(1) Nu ringer alle klokker mod sky
(1) Nu takker alle Gud
(1) O gode Gud, din kærlighed
(1) O Gud, min synd du sænke ned
(1) Tak for al din fødsels glæde
(1) Talsmand, som på jorderige
(1) Vi kommer til din kirke Gud
(1) Vor Herre han er en konge stor
(1) Ængstede hjerte

47 forskellige salmer ialt på 22. søndag efter trinitatis . . . . .