Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
(6) Vågn op og slå på dine strenge
(3) Den nåde som vor Gud har gjort
(3) Du gav mig, o Herre,
(3) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(3) Talsmand, som på jorderige
(2) Alle mine kilder
(2) Mægtigste Kriste, menighedens Herre
(2) Måne og sol
(2) Nogen må våge i verdens nat
(2) Op, al den ting, som Gud har gjort
(2) Vi rækker vore hænder frem
(1) At tro er at komme
(1) Dejlig er jorden
(1) Den sommer svandt så hastigt
(1) Den store mester kommer
(1) Du skal i denne verden ej
(1) Du, Herre Krist
(1) Du, som gir os liv og gør os glade
(1) Du, som ud af intet skabte
(1) Foragter ej de ringe dage
(1) Fyldt af glæde over livets under
(1) Giv mig Gud en salmetunge
(1) Har hånd du lagt på Herrens plov
(1) Herre, du vandrer forsoningens vej
(1) Herre, jeg vil gerne takke
(1) Jesus, kom dog nær til mig
(1) Morgenstund har guld i mund
(1) Nu falmer skoven
(1) Nu rinder solen op af østerlide
(1) Nu takker alle Gud
(1) Nu titte til hinanden
(1) O Gud, du ved og kender
(1) O Jesus, du al nådens væld
(1) O store Gud! vi love dig
(1) Sommer var det
(1) Tak for al din fødsels glæde
(1) Tusind år stod kristi kirke
(1) Vi pløjed og vi såede
(1) Vor Gud Han er så fast en borg
(1) Ånd over ånder, kom ned fra det høje

40 forskellige salmer ialt på 23. søndag efter trinitatis . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021