Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
(2) Almagts Gud, velsignet vær
(2) Der er et helligt værge
(2) Giv mig Gud en salmetunge
(2) Jesus er navnet mageløst
(1) Af dybsens nød, o Gud, til dig
(1) Dejlig er jorden
(1) Det livets ord vi bygger på
(1) Dig være ære
(1) Dommer over levende og døde
(1) Dybt hælder året i sin gang
(1) Er du modfalden kære ven
(1) Fyldt af glæde over livets under
(1) Helligånd, vor sorg du slukke
(1) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(1) Herren han har besøgt sit folk
(1) I underværkers land jeg bor
(1) Jesus lever, graven brast
(1) Klynke og klage
(1) Kom sandheds Ånd og vidne giv
(1) Kvindelil! din tro er stor
(1) Kærlighed fra Gud
(1) Let som en sommerfugl
(1) Lovsynger Herren, min mund og mit indre
(1) Min engel låner jeg til dig
(1) Morgenstund har guld i mund
(1) Nu er livet gemt hos Gud
(1) Nu gløder øst i morgenskær
(1) Når i den største nød vi stå
(1) O glædelig dag
(1) O Jesus, morgenstjerne
(1) Som markens blomst henvisner fage
(1) Søndag morgen fra de døde
(1) Tak for al din fødsels glæde
(1) Vor frelser, du, som døde
(1) Vor Herre han er en konge stor

35 forskellige salmer ialt på 24. søndag efter trinitatis . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021