Mariager kirkes musiksider
Salmer på kirkeårets dage på baggrund af Mariager kirkes salmevalg fra 1998 til 2017 . . . .
 18. søndag efter trinitatis
 19. søndag efter trinitatis
 20. søndag efter trinitatis
 21. søndag efter trinitatis
 22. søndag efter trinitatis
 23. søndag efter trinitatis
 24. søndag efter trinitatis
 25. søndag efter trinitatis
 26. søndag efter trinitatis
 27. søndag efter trinitatis
 Alle Helgen søndag
 Sidste søndag i kirkeåret

 1. søndag i advent
 2. søndag i advent
 3. søndag i advent
 4. søndag i advent
 Juleaften
 Juledag
 Sct. Stefans dag
 Søndag mellem jul og nytår
 Nytårsnat
 Nytårsdag
 Hellig tre kongers søndag
 1. søndag efter hellig tre konger
 2. søndag efter hellig tre konger
 3. søndag efter hellig tre konger
 4. søndag efter hellig tre konger
 5. søndag efter hellig tre konger
 Sidste søndag efter hellig tre konger
 Søndag septuagesima
 Søndag seksagesima
 Fastelavns søndag
 1. søndag i fasten
 2. søndag i fasten
 3. søndag i fasten
 Midfaste søndag
 Maria bebudelsesdag
 Palmesøndag
 Skærtorsdag
 Langfredag
 Påskedag
 2. Påskedag
 1. søndag efter påske
 2. søndag efter påske
 3. søndag efter påske
 Bededag
 4. søndag efter påske
 5. søndag efter påske
 Kristi Himmelfart
 6. søndag efter påske
 Pinsedag
 2. Pinsedag
 Trinitatis søndag
 1. søndag efter trinitatis
 2. søndag efter trinitatis
 3. søndag efter trinitatis
 4. søndag efter trinitatis
 5. søndag efter trinitatis
 6. søndag efter trinitatis
 7. søndag efter trinitatis
 8. søndag efter trinitatis
 9. søndag efter trinitatis
 10. søndag efter trinitatis
 11. søndag efter trinitatis
 12. søndag efter trinitatis
 13. søndag efter trinitatis
 14. søndag efter trinitatis
 15. søndag efter trinitatis
 16. søndag efter trinitatis
 17. søndag efter trinitatis
 Sidste søndag i kirkeåret
(13) Herre kristus, dig til ære
(6) Dommer over levende og døde
(6) Rejs op dit hoved al kristenhed
(5) Guds igenfødte, ny-levende sjæle
(4) Aleneste Gud i Himmerig
(3) Alle mine kilder
(3) Dybt hælder året i sin gang
(3) Nogen må våge i verdens nat
(3) Tunge mørke natteskyer
(2) Den signede dag med fryd vi ser
(2) Du, Herre Krist
(2) I Jesus søger jeg min fred
(2) Lov og tak og evig ære (ofrer)
(2) Min Jesus, lad mit hjerte få
(2) Nu bede vi den Helligånd
(2) På Jerusalem det ny
(1) Ak Gud fra himlen se herned
(1) Befal du dine veje
(1) Bliv hos os, når dagen hælder
(1) De dybeste lag i mit hjerte
(1) Den grund, hvorpå jeg bygger
(1) Denne er dagen som herren har gjort
(1) Dit ord, o Gud, som duggen kvæger
(1) Du som går ud fra den levende Gud
(1) En dag skal Herrens skaberdrømme
(1) En sommerlugt af tjære, tang og varme asfaltfødder
(1) Guds kærlighed ej grænse ved
(1) Helligånd, hør, hvad vi bede
(1) Herre Gud! Dit dyre navn og ære
(1) Hvor Gud sit hus ej bygge vil
(1) Kirkeklokke! mellem ædle malme
(1) Kom sandheds Ånd og vidne giv
(1) Lovsynger Herren, min mund og mit indre
(1) Lysets engel går med glans
(1) Midt iblandt os er Guds rige
(1) Min dag er så ubærlig smuk
(1) Min mund og mit hjerte
(1) Min nåde er dig nok,
(1) Min sjæl, om du vil nogen tid
(1) Morgenstund har guld i mund
(1) Måne og sol
(1) Nu går solen sin vej
(1) O Guddoms-sol fuldstærk og blid
(1) O Jesus, du al nådens væld
(1) Op, al den ting, som Gud har gjort
(1) Slip os arme ej
(1) Sorrig og glæde de vandre til hobe
(1) Stat op, min sjæl, i morgengry
(1) Vor Gud Han er så fast en borg
(1) Vågn op og slå på dine strenge
(1) Zions vægter hæver røsten

51 forskellige salmer ialt på Sidste søndag i kirkeåret . . . . .

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021