Organistens musiksider
  OBSDenne side er ikke et udtryk for kirkens officielle gudstjenesteliste.
Kirkens officielle hjemmeside findes på adressen www.mariagerkirke.dk (klik for at gå til kirkens officielle hjemmeside)

Siden her er primært for kirkens korister.

Højmesse - 9. søndag efter trinitatis
Søndag d. 18. august 2019 kl. 10:00

Præst:Edith Mark
Organist:Mikael Ustrup

Præludium:Johann Sebastian Bach: Toccata & fuga i d-mol
Postludium:Johann Sebastian Bach: Toccata & fuga i d-mol

Salmer:I østen stiger solen op  (749)
Kærligheds og Sandheds Ånd  (292)
Den nåde som vor Gud har gjort  (683)
Fyldt af glæde over livets under  (448)
Tak og ære være Gud  (80)

1. læsning:
Livet i lyset og livet i mørket
Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer: Gud er lys, og der er intet mørke i ham.
Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden.
Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd.
Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. v9 Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.
Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os.

Jesus, vor talsmand og forsoner
Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige; han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder.


Evangelium:
Lignelsen om den uærlige godsforvalter

Jesus sagde også til disciplene: »Der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han underhånden at vide, at han ødslede hans ejendom bort.

Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter.

Men forvalteren spurgte sig selv: Hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, tigge skammer jeg mig ved.

Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen.

Han kaldte så sin herres skyldnere til sig én for én og spurgte den første: Hvor meget skylder du min herre?

Hundrede ankre olie, svarede han. Forvalteren sagde: Her er dit gældsbevis, sæt dig straks ned og skriv halvtreds!

Derefter spurgte han en anden: Og du, hvor meget skylder du? Hundrede tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren: Her er dit gældsbevis, skriv firs!«

Og Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør.

»Jeg siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.

Kormusik: I østen stiger solen op (2 st. + akk. sopran) (klik=node)

  Hør: I østen stiger solen op (2 st. + akk. sopran)

  Hør: I østen stiger solen op (2 st. + akk. alt)

Den Danske SalmebogDen Danske KoralbogKorister
DDSSalmetitelGangeVersTidDDKKoraltitelGangeCHGKLHLHRPPSBSPPTBØ000
749I østen stiger solen op316703:09200I østen stiger solen op31713163106221090808000
292Kærligheds og Sandheds Ånd9704:12263Kærligheds og sandheds Ånd927506121000
683Den nåde som vor Gud har gjort40302:03143Guds Søn kom ned fra Himmerig88552431191136000
448Fyldt af glæde over livets under11602:42495Fyldt af glæde over livets under2652114010172000
80Tak og ære være Gud35602:42398Tak og ære være Gud354211409084000
682914:4879