Organistens musiksider
  OBSDenne side er ikke et udtryk for kirkens officielle gudstjenesteliste.
Kirkens officielle hjemmeside findes på adressen www.mariagerkirke.dk (klik for at gå til kirkens officielle hjemmeside)

Siden her er primært for kirkens korister.

Højmesse - 16. søndag efter trinitatis
Søndag d. 6. oktober 2019 kl. 10:00

Præst:Edith Mark
Organist:Mikael Ustrup


Salmer:

1. læsning:
Gid mine ord dog var skrevet ned!
Gid de var nedfældet på skrift,
for evigt indridset i klippen,
med en griffel af jern og med bly.
Dog ved jeg, at min løser lever,
til sidst skal han stå frem på jorden.
Når min hud er skrællet af,
når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud;
ham skal jeg skue,
ham og ingen anden skal mine øjne se.

Evangelium:
Opvækkelsen af enkens søn i Nain

Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham.
Men da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende.
Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: »Græd ikke!«
Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde: »Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!«
Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor.
Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde: »En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk.«
Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen.

Kormusik: