Organistens musiksider
  OBSDenne side er ikke et udtryk for kirkens officielle gudstjenesteliste.
Kirkens officielle hjemmeside findes på adressen www.mariagerkirke.dk (klik for at gå til kirkens officielle hjemmeside)

Siden her er primært for kirkens korister.

Højmesse - 19. søndag efter trinitatis
Søndag d. 27. oktober 2019 kl. 19:00

Præst:Edith Mark
Organist:Mikael Ustrup


Salmer:Guds menighed, syng for vor skaber i løn  (1)
Øjne, I var lykkelige  (164)
O kristelighed  (321)
Dybt hælder året i sin gang  (732)

1. læsning:
Jeg udsletter dine overtrædelser som en sky, dine synder som et skylag.
Vend tilbage til mig, for jeg har løskøbt dig.

Råb af fryd, himmel, for Herren har grebet ind.
Bryd ud i jubelråb, jordens dybder, bryd ud i fryderåb, bjerge, skoven med alle dens træer!
For Herren har løskøbt Jakob, ved Israel viser han sin herlighed.

Dette siger Herren, der løskøber dig, han som dannede dig fra moders liv:
Jeg, Herren, har skabt alt.
Jeg alene har spændt himlen ud, jeg har bredt jorden ud, hvem var med mig?

Jeg kuldkaster orakelpræsters varsler, gør spåmænd til tåber, slår vismænd tilbage og gør deres viden til dårskab.

Jeg stadfæster min tjeners ord og fuldbyrder mine sendebuds råd.
Jeg siger til Jerusalem: »Du skal befolkes,« til Judas byer: »I skal genopbygges,« jeg genrejser ruinerne.

Til havdybet siger jeg: »Bliv tørt!«
Jeg udtørrer dine strømme.

Til Kyros siger jeg: »Min hyrde!«
Han skal udføre alt det, jeg vil.
Jeg siger til Jerusalem: »Du skal genopbygges, og templet skal grundlægges.«

Evangelium:
Helbredelsen af den lamme i Kapernaum

Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme.
Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem.
Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand.
Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned.
Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: »Søn, dine synder tilgives dig.«

Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte:
»Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud?«
Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: »Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte?
Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå?
Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden« – siger han til den lamme: »Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!«
Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde: »Aldrig har vi set noget lignende!«

Kormusik:
Den Danske SalmebogDen Danske KoralbogKorister
DDSSalmetitelGangeVersTidDDKKoraltitelGangeCHGKLHLHRPPSBSPPTBØ000
1Guds menighed, syng for vor skaber i løn18301:36139Guds menighed syng (sv. melodi)18112517021000
164Øjne, I var lykkelige22705:08621Øjne, I var lykkelige24015807033000
321O kristelighed32705:01344O kristelighed (Lindemann)6123627214263000
732Dybt hælder året i sin gang40803:36Dybt hælder året i sin gang100000000000
222515:2120