Organistens musiksider
  OBSDenne side er ikke et udtryk for kirkens officielle gudstjenesteliste.
Kirkens officielle hjemmeside findes på adressen www.mariagerkirke.dk (klik for at gå til kirkens officielle hjemmeside)

Siden her er primært for kirkens korister.

Højmesse - 19. søndag efter trinitatis
Søndag d. 27. oktober 2019 kl. 19:00

Præst:Edith Mark
Organist:Mikael Ustrup

Korsang:Du letter vor skyld (SATB)
Motet:Som markens blomst henviser fage (SATB)

Salmer:Guds menighed, syng for vor skaber i løn  (1)
Lover den Herre  (2)
O kristelighed  (321)
Dybt hælder året i sin gang  (732)

1. læsning:
Jakobs drøm i Betel

Jakob forlod Be´ersheba og begav sig til Karan.
Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som hovedgærde, og så lagde han sig til at sove på stedet dér.
I drømme så han en stige, der stod på jorden; den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned ad stigen.
Med ét stod Herren foran ham og sagde: »Jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere.
Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes.
Jeg vil være med dig og bevare dig overalt, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land; jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig.«

Da Jakob vågnede, sagde han: »Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke!« Og han blev grebet af frygt og sagde: »Hvor er dette sted frygtindgydende! Det er jo selve Guds hus, det er himlens port!« Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgærde, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den.

Evangelium:
Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger: "Se, dér er Guds lam." De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: "Hvad vil I?" De svarede: "Rabbi, hvor bor du?" - Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: "Kom og se!" De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag; det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus.

Først møder han sin bror Simon og siger til ham: "Vi har mødt Messias" - det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: "Du er Simon, Johannes´ søn; du skal kaldes Kefas" - det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: "Følg mig!" Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham: "Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret." Nathanael spurgte: "Kan noget godt komme fra Nazaret?" Filip sagde til ham: "Kom og se!"

Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: "Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig." Nathanael spurgte ham: "Hvor kender du mig fra?" Jesus svarede ham: "Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet." Nathanael udbrød: "Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!" Jesus sagde til ham: "Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det." Og han sagde til ham: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen."

Kormusik: Du letter vor skyld (SATB) (sop) (klik=node)

  Hør: Du letter vor skyld (SATB) (sop)

  Hør: Du letter vor skyld (SATB) (alt)

  Hør: Du letter vor skyld (SATB) (ten)

  Hør: Du letter vor skyld (SATB) (bas)

Som markens blomst henviser fage (SATB) (sopran) (klik=node)

  Hør: Som markens blomst henviser fage (SATB) (sopran)

  Hør: Som markens blomst henviser fage (SATB) (alt)

  Hør: Som markens blomst henviser fage (SATB) (tenor & bas)

Den Danske SalmebogDen Danske KoralbogKorister
DDSSalmetitelGangeVersTidDDKKoraltitelGangeABAOCHDTGKLHLHRPPSBSPPTBØ
1Guds menighed, syng for vor skaber i løn18301:36139Guds menighed syng (sv. melodi)18002012618122
2Lover den Herre41503:10270Lover den Herre70008040371213149
321O kristelighed33705:01344O kristelighed (Lindemann)6210303729216465
732Dybt hælder året i sin gang41803:36Dybt hælder året i sin gang200201101111
262313:2330


KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Alle koncerter i 2020
Alle koncerter i 2021
Alle koncerter i 2022

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: mikael(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2020