Organistens musiksider
Lør d. 5. okt 2019 kl. 16:00

Orkesterkoncert
Baroque Aros med gæstesolisterne Marcus Mohlen, cembalo og Mikael Ustrup, orgel spiller bl.a. “Bach’s orgelkoncert” samt Bach’s 5. Brandenburgkoncert foruden musik af Händel og Janitch
Lør d. 19. okt 2019 kl. 16:00

Sangkoncert
Tirilil, der består af: Nadja Marie Schmedes Enevoldsen & Katrine Broch Møller & Susanne Cecilie Nielsen, sopraner samt Louise Harring Boll, orgel. Musik af Monteverdi, Vivaldi og Rameau
Søn d. 27. okt 2019 kl. 19:00

Musikgudstjeneste
Musikgudstjeneste 19. søndag efter trinitatis, hvor Klosterkorets bl.a. opfører et nyt værk af kirkens organist. "Missa Brevis" for harpe, orgel og kor.
Lør d. 2. nov 2019 kl. 16:00

Alle Helgenskoncert
Giovanni Pergolesi: Stabat Mater samt arier af Bach.
Margrethe Smedegaard, sopran & Estrid Molt Ipsen, alt
samt musikere fra Randers kammerorkester
Fre d. 29. nov 2019 kl. 20:00

Meditationskoncert
Der er ikke brug for mere forbrugerræs. Der er brug for ro! Kom til meditationskoncert, når Mariager kirkes organist holder "Bach-Friday" med mentalhygiegnisk musik af den store mester Bach.
Se flere koncerter . . . . .
2. sommerkoncert søndag d. 23. juli 2000 kl. 19:30 (40 kr.)
Johanne Bove Reintoft, sopran & Mikael Ustrup, orgel
 
I 1996 kom hun som koloratursopran helt til sin ret som "Nattens Dronning" i Mozarts "Tryllefløjten" i den ny operas opførelse.
Johanne sang desuden i 1997 Floras parti i Bejamin Brittens gyseropera "Skruen strammes" Århus sommeropera.
Johanne har optrådt med vokalensemblet Ars Nova, og har fast plads i radiokoret, som hun har turneret med både herhjemme og i udlandet.
Hun er en flittig fortolker af ny musik, og har lavet talrige kirkekoncerter.
 
Koncerten byder på en uropførelse af 4 præludier skrevet over Mariage kirkes kirkes fire nyerhvervede messehagler.
 
Erik Haumann, der har skrevet musikken, skriver om de fire stykker:
 
De fire præludier søger at illustrere de liturgiske farver først og fremmest gennem sine musikalske udtryk men også ved en række citater af relevante salmer:
 
Grøn - trinitatistidens farve, som indebærer vækst, modning, høst. Her citeres linjen "alle gode gaver de kommer ovenned" ( fra "Vi pløjed og vi såde" ) og - da trinitatistiden tager sin begyndelse i den lyseste og mest jublende sommer - "Gak ud, min sjæl, betragt med flid". Sidstnævnte tages op to gange i løbet af satsen, sidste gang i en mere "modnet" og uigenkendelig form.
 
Rød - blodets og ildens farve, som hører til Sct. Stefans dag og i pinsen. Her citeres "Du, som går ud fra den levende Gud", som indeholder sætningen "Tunger af ild og dog prædiken mild".
 
Lilla - hører til advent, faste og bededag og er således den "alvorlige" farve. Her er ikke direkte salmecitater, men "passionens salmetone" er efterstræbt - dog til stadighed med viljen til en afsluttende dur-akkord.
 
Hvid - er glædens og festens farve og hører til bl. a, Jul, Hellig tre Konger, Marlæ bebudelse, Påske og Allehelgen. Undervejs optræder følgelig "Velkommen igen, Guds engle små", "De hellig tre konger så hjertensglad", "Nu kom der bud fra englekor", "Krist stod op af døde" og "Den store hvide flok vi se".


Koncertprogram . . . . .
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Joseph Haydn (1732-1809)
 
Max Reger (1873-1916)


Erik Haumann (f. 1944)


Benjamin Britten (1913-1976)
 
Edvard Grieg (1843-1907)
 
Åhlen/Johansen:
 
Præludium i A-dur BWV 536

Ich will dir mein Herzes Schenken
Bist du bei mir         
 
Benedictus       
 
Benedictus (fra opus 59) 
 
6 Geistliche sange fra opus 137:
       
  Uns ist geboren ein Kindelein
  Am Abend
  Christ, deines Geistes Süßigkeit
  Morgengesang
  Laß dich nur nichts nicht dauern
  Christkindleins Wiegenlied
 
4 præludier over Mariager kirkes messehagler
        
  Grøn (moderato - vivace – moderato - quasi vivace - moderato)
  Rød (allegro fluente)  
  Lilla (lento doloroso)
  Hvid (allegro festivo)
 
The Blessed Virgin's Expostulation
 
Ave maris  Stella
 
Sommersalme
 

Programnoter . . . . .
Johanne Bové Reintoft, sopran, debuterede i 1999 fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus.

I 1995 havde hun sin sceniske debut ved Århus Numus Festival som primadonna assoluta i Tom Johnson's "Riemann Oper".
I 1996 kom hun som koloratursopran helt til sin ret som "Nattens Dronning" i Mozarts "Tryllefløjten" i den ny operas opførelse.
Johanne sang desuden i 1997 Floras parti i Bejamin Brittens gyseropera "Skruen strammes" på Århus sommeropera.
Johanne har optrådt med vokalensemblet Ars Nova, og har fast plads i radiokoret, som hun har turneret med både herhjemme og i udlandet.
Hun er en flittig fortolker af ny musik, og har lavet talrige kirkekoncerter.

Esther Bové Reintoft, der har vævet Mariager kirkes fire messehagler, skriver selv om messehaglerne:

Der var engang, da alle messehageler var af rødt fløjl, med guldbånd og et stort kors på ryggen. Rødt fløjl og guld var det fineste, man kunne forestille sig, og selvfølgelig skulle kirkens tekstiler være så fine som muligt! Det var først i midten af 1900-tallet, at nye impulser fra England og Sverige inspirerede præster og enkelte kunsthåndværkere til at bruge de såkaldte liturgiske farver til at lade farverne understrege kirkeårets tider og højtider. I dag er vist alle de røde fløjls-hageler gået på pension, mens en dejlig tekstil mangfoldighed har taget over i de danske kirker.

Alle hagelerne i Mariager kirke skal ses i relation til den korsfæstede Kristus midt i altertavlens sindrige personopstilling. Linierne er opad stræbende og udad favnende, og det er dybest set en bevægelse, dikteret af det religiøse instinkt: det indeholder lovsang og tilbedelse.

Den hvid/gyldne, er det en hagel, der primært er i brug på festdagene: Jul, Nytår, Helligtrekonger, Påske, Allehelgen og andre festdage. Her skal symboliseres glæde, der i varme gyldne nuancer spreder sig ud fra det rødbrune kors.

Den grønne hagel er groft sagt i brug næsten hele sommerhalvåret; den tid der er præget af vækst, modning, høst. Og disse begreber er enkle symbolsk at overføre til et evangelisk indhold. Den grønne hagel handler for mig også om, at "alle gode gaver, de kommer ovenned". Og det har jeg prøvet at tydeliggøre ved gyldne lodrette striber, og ved gyldengrønne nuancer, der koncentreres op mod lyset.

Den "alvorlige" hagel er for mig den lilla. Den er i brug i adventstiden og i fastetiden; begge perioder er præget af det, som skal komme, nemlig Jesu fødsel og opstandelse. En endnu uforløst forventning, som også indeholder lidelse og anfægtelse. Her symboliseret ved et livstræ, nøgent og med torne. Bagved liggende lyse felter antyder det lys, som skal komme.

Den røde hagel er i sig selv et farvesignal, som uvægerlig skærper opmærksomheden, ikke mindst da den kun er i brug 2-3 gange om året, nemlig 2 juledag og til pinse. Den røde farve handler om martyrium og Helligånd. Jeg har komponeret en figur, som "tunger af ild"; og sat sammen bliver de næsten til vinger. (Helligånden symboliseres også ved en due.) Den røde farve er både blod og ild, og ildtungerne er vævet i guld, så det er stærke symbolværdier!

Alle fire hageler er vævet i damaskteknik i silke og uld, sådan at silken ses på retsiden og ulden på vrangen.

Erik Haumann skriver om de fire præludier:

De fire præludier søger at illustrere de liturgiske farver først og fremmest gennem sine musikalske udtryk men også ved en række citater af relevante salmer:

Grøn - trinitatistidens farve, som indebærer vækst, modning, høst. Her citeres linjen "alle gode gaver de kommer ovenned" ( fra "Vi pløjed og vi såde" ) og - da trinitatistiden tager sin begyndelse i den lyseste og mest jublende sommer - "Gak ud, min sjæl, betragt med flid". Sidstnævnte tages op to gange i løbet af satsen, sidste gang i en mere "modnet" og uigenkendelig form .

Rød - blodets og ildens farve, som hører til Sct. Stefans dag og i pinsen. Her citeres "Du, som går ud fra den levende Gud", som indeholder sætningen "Tunger af ild og dog prædiken mild".

Lilla - hører til advent, faste og bededag og er således den "alvorlige" farve. Her er ikke direkte salmecitater, men "passionens salmetone" er efterstræbt - dog til stadighed med viljen til en afsluttende dur-akkord.

Hvid - er glædens og festens farve og hører til bl. a, Jul, Hellig tre Konger, Mariæ bebudelse, Påske og Allehelgen. Undervejs optræder følgelig "Velkommen igen, Guds engle små", "De hellig tre konger så hjertensglad", "Nu kom der bud fra englekor", "Krist stod op af døde" og "Den store hvide flok vi se".

Pressemeddelelse . . . . .
Ved Mariager kirkes 2. sommerkoncert, søndag d. 23. juli, får kirken besøg af Johanne Bové Reintoft.

Sammen med kirkens organist, Mikael Ustrup, fremfører hun et varieret program med værker af Bach, Max Reger, Haydn og Erik Haumann.

Johanne Bové Reintoft debuterede i 1999 fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus og havde i 1995 sin sceniske debut ved Århus Numus Festival som primadonna assoluta i Tom Johnson's "Riemann Oper". Operaen havde ved denne lejlighed premiere i Danmark.

I 1996 sang hun som koloratursopran "Nattens Dronning" i Mozarts "Tryllefløjten" i den ny operas opførelse desuden sang hun i 1997 Floras parti i Benjamin Brittens gyseropera "Skruen strammes" på Århus sommeropera.
Johanne har optrådt med vokalensemblet Ars Nova, og har fast plads i radiokoret, som hun har turneret med både herhjemme og i udlandet.

Ved koncerten vil der være en udstilling af Mariager kirkes 4 nye mesehagler, vævet af Esther Bové Reintoft.
Til hver af messehaglerne har komponisten Erik Haumann, komponeret et præludium for orgel som uropføres ved denne koncert.