Mariager kirkes musiksider
Ons d. 7. jun 2023 kl. 19:30

Klosterkoret synger en en blandet landhandel af danske og udenlandske sange og salmer ved denne lille 45 minutters koncert.
Tir d. 27. jun 2023 kl. 19:30
1. sommerkoncert
Anne Kirstine Mathiesen og Vibeke Astner spiller firhændigt orgelmusik af Händel, Ad Wammes, Margaretha Christina de Jong inden de slutter med Mozart. Bl.a. Eine kleine Nachtmusik.
Tir d. 11. jul 2023 kl. 19:30
2. sommerkoncert
Lise-Lotte Kristensen spiller musik af Johann Sebastian Bach, Samuel Scheidt, Lefebüre-Wely, samt mindre traditionel orgelmusik fra musikhistorien.
Tir d. 25. jul 2023 kl. 19:30
3. sommerkoncert
Organisten Lars Colding Wolf spiller værker af bl.a. Melchior Schildt, Buxtehude, Bach og uddrag af Couperins "messe til brug i byerne".
Tir d. 8. aug 2023 kl. 19:30
4. sommerkoncert
Den unge amerikanske organist Nathan Laube spiller musik af bl.a. Grigny, Bach, Buxtehude, Mendelssohn og Mozart.
Tir d. 22. aug 2023 kl. 19:30
5. sommerkoncert
Italieneren Christian Tarabbia spiller et hovedsageligt tysk program med musik af bl.a. Scheidemann, Böhm, Bach, Mozart og Mendelssohn.
Mariager Kirkes Ungdomskor opfører John Høybyes korværk Saul og David søndag d.28. okt. kl. 15:00

Musikere:
Jan Flindt, Elbas
Mikkel Christiansen, Percussion
Thomas Vammen Jensen, el-guitar
Mikael Ustrup, keyboard
 
Oplæser:
Knud Erik Lægsgaard
 
John Høybyes korværk Saul og David er en sammenstilling af 8 sange for lige stemmer og rytmegruppe med tekster af Britt G. Hallqvist.
Der er ikke nogen ”rød tråd” gennem sangenes tekster, men de knytter sig til forskellige steder i det gamle og det nye testamente. 
Disse tekster læses mellem/før sangene.
 Programnoter . . . . .
1. Det er påske, handler om kvinderne ved den tomme grav, om stenen, der var væltet bort på trods af Pilatus’s vagter.

2. Vandrevise for apostle, handler om de elleve apostle, der synger lidt ”lalleglad” om at vandre ud i alverden uden penge og pung og uden helt at have forstået, hvem de arbejder for.

3. Stjerner og vinde og skyer, er en lille skabelsesberetning. Der læses fra psalmernes bog om Guds skabninger: fisk, fugl og mennesket.

4. Til Jerusalem vi rider, handler om Josef og Maria, der tager Jesus med til Jerusalem som 12-årig. Tekstforfatteren lader dem ride på et æsel og sangen synes til æslet, der er så udholdende. (Når koret laver nogle sjove tungesmæld er det æslets hove mod den støvede vej).

5. Saul og David, er den længste sang ( 8 vers), om kong Saul, der havde ondt, fordi en ånd havde besat ham. Han befalede sine tjenere at finde en, der kunne lindre smerten ved at spille citar (et strengeinstrument) for sig. Det kunne David.

6. På vej til Kana’an og 7. Kana’ans skønne land, handler om jødernes vandring gennem ørkenen på vej mod Kanaáns land, Israel, der ”flyder med mælk og honning”, og den tålmodighed der skulle udvises.

8. I Jerusalems tempel, er historien om Jesus der rydder templet for købmænd og kræmmere og proklamerer, at ”min Faders hus” (kirken) er et helligt sted.

Mariager Kirkes Ungdomskor

Anne Skou Andersen
Charlotte Bertelsen
Anne Blom
Jeanette Laumann Blom
Christina Zamora Bugge
Rie Carlsen
Kamilla Dalsgaard
Dinna Eliassen
Lykke Forbech Elmose
Christina Feldskov
Betina Holtze
Lea Maria Stentoft Hoxer
Cecilie Jakobsen
Winnie Jensen
Louise Justesen
Anette Jønsson
Stine Tabitta Høj Bank Lykke
Camilla Løvstad
Michelle Bach Møller
Line Bloch Nielsen
Tine Pedersen
Karina Marie Schifter-Holm
Elisa Park Simonsen
Ida Toubøl
Amalie Sturis Ustrup
Johanne Sturis Ustrup

Markus 16,1-8

v1 Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham.
v2 Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op.
v3 Og de sagde til hinanden: "Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?"
v4 Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor.
v5 Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede.
v6 Men han sagde til dem: "Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!
v7 Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det."
v8 Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.

Lukas 22,35-42
v35 Så sagde han til dem: "Dengang jeg udsendte jer uden pung og taske og sko, manglede I da noget?" "Nej, ingenting," svarede de.
v36 Da sagde han til dem: "Men nu skal den, der har en pung, tage den med, og ligeså tasken; og den, der ikke har et sværd, skal sælge sin kappe og købe sig et.
v37 For jeg siger jer: På mig skal det skriftord opfyldes: 'Og han blev regnet blandt lovbrydere.' Og nu er jeg ved målet for det, der skal ske mig."
v38 Da sagde de: "Herre, se, her er to sværd." Han svarede: "Det er nok." v39 Så brød han op og gik, som han plejede, ud til Oliebjerget, og disciplene fulgte med.
v40 Da han kom derud, sagde han til dem: "Bed om ikke at falde i fristelse!"
v41 Og han fjernede sig et stenkast fra dem, faldt på knæ og bad:
v42 "Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog, ske ikke min vilje, men din."

Psalme 104, 1, 10-18 og 24

v1 Min sjæl, pris Herren!

v10 Du lader kilder springe frem i dalene, mellem bjergene baner de sig vej, v11 de giver vand til alle de vilde dyr, vildæsler får slukket deres tørst. v12 Ved bredden bygger himlens fugle deres rede, på grenene sidder de og kvidrer. v13 Du vander bjergene fra din højsal, jorden mættes med frugten af dit værk. v14 Græs lader du gro til kvæget og planter til tjeneste for mennesker, så der frembringes brød af jorden v15 og vin, der giver mennesker glæde. Deres ansigt glinser af olie, og brødet giver mennesket nye kræfter. v16 Herrens træer mættes, Libanons cedertræer, som han har plantet. v17 I dem bygger fuglene rede, i enebærtræerne har storken sin bolig. v18 I de høje bjerge holder stenbukken til, i klipperne er grævlingens skjul. v24 Hvor er dine værker mange, Herre!
Du har skabt dem alle med visdom, jorden er fuld af dit skaberværk.

Lukas 2,41-52

v41 Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten.
v42 Også da han var blevet tolv år, drog de derop, som det var skik ved festen.
v43 Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det.
v44 I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte.
v45 Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham dér;
v46 og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål.
v47 Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav.
v48 Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham: "Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige."
v49 Men han sagde til dem: "Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?"
v50 Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem.
v51 Så fulgte han med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte.
v52 Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.

Første Samuelsbog 16,15-23

v15 Sauls folk sagde til ham: "Det er en ond ånd fra Gud, der overvælder dig. v16 Sig til, herre! Dine tjenere er rede til at finde en, som kan spille på citer. Lad ham spille, når den onde ånd fra Gud kommer over dig, så får du det godt."
v17 Saul svarede dem: "Så find en, der er dygtig til at spille, og før ham til mig."
v18 En af de unge mænd sagde: "Jeg har set en søn af betlehemitten Isaj; han kan spille. Han er en dygtig mand og en god kriger; han taler forstandigt og ser godt ud, og Herren er med ham."
v19 Saul sendte da bud til Isaj: "Send din søn David, som er hos fårene, til mig!"
v20 Isaj tog en homer brød, en lædersæk vin og et gedekid og sendte sin søn David til Saul med det.
v21 Sådan kom David til Saul og kom i hans tjeneste. Saul kom til at holde meget af ham og gjorde ham til sin våbendrager,
v22 og han sendte bud til Isaj: "Lad David blive i min tjeneste, for han har vundet min velvilje."
v23 Hver gang den onde ånd fra Gud kom over Saul, greb David sin citer og spillede. Så fandt Saul lindring og fik det godt, for den onde ånd forlod ham.

2. Mosebog 3,15-18

v15 Gud sagde videre til Moses: "Sådan skal du sige til israelitterne: Jahve, jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i slægt efter slægt.
v16 Gå nu og kald Israels ældste sammen, og sig til dem: Herren, jeres fædres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har vist sig for mig og sagt: 'Jeg er opmærksom på jer og på det, der er overgået jer i Egypten,
v17 og jeg har besluttet at føre jer bort fra lidelsen i Egypten, til kana'anæernes, hittitternes, amoritternes, perizzitternes, hivvitternes og jebusitternes land, et land der flyder med mælk og honning.'
v18 De vil høre på dig, og sammen med Israels ældste skal du gå til Egyptens konge og sige til ham: 'Herren, hebræernes Gud, har mødt os. Lad os få lov til at gå tre dagsrejser ud i ørkenen og ofre til Herren vores Gud.

Lukas 19,41-48

v41 Da han kom nærmere og så byen, græd han over den
v42 og sagde: "Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne.
v43 For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider.
v44 De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid."
Tempelrensningen
v45 Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel dér,
v46 og han sagde til dem: "Der står skrevet: 'Mit hus skal være et bedehus.' Men I har gjort det til en røverkule." v47 Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperstepræsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen;
v48 men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham.


KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2023
Koncerter i 2024
Koncerter i 2025

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2023